LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 38

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

2
POLSKI
Instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy
dokładnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno umieszczać telewizora ani pilota w następujących typach
miejsc:
t
Miejsca narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
t
Miejsca o wysokiej wilgotności, np. łazienka
t
W pobliżu źródeł ciepła, takich jak piece lub inne urządzenia
wytwarzające ciepło
t
W pobliżu blatów kuchennych lub nawilżaczy powietrza, gdzie
urządzenie będzie narażone na działanie pary lub tłuszczów;
t
Miejsca narażone na działanie deszczu lub wiatru
t
W pobliżu pojemników z wodą, np. wazonów
Nieprzestrzeganie tych zaleceń grozi pożarem, porażeniem prądem,
awarią lub zniekształceniem produktu.
Nie należy umieszczać produktu w miejscu, w którym może być
narażony na kontakt z pyłem. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
spowodować zagrożenie pożarowe.
Wtyczka przewodu zasilającego jest urządzeniem odłączającym
produkt od sieci. Wtyczka musi być łatwo dostępna.
Nie wolno dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękoma. Jeśli
styki są mokre lub pokryte kurzem, należy je dokładnie wysuszyć
lub wytrzeć z nich kurz. Nadmierna wilgoć może doprowadzić do
śmiertelnego porażenia prądem.
Przewód zasilający musi być podłączony do gniazdka ze stykiem
ochronnym. (Nie dotyczy urządzeń niewymagających stosowania styku
ochronnego). Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi śmiertelnym
porażeniem prądem lub wystąpieniem innych obrażeń.
Przewód zasilający należy dokładnie podłączyć do gniazda i urządzenia.
Niedokładne włożenie wtyczki przewodu zasilającego grozi pożarem.
Należy dopilnować, by przewód zasilający nie stykał się z gorącymi
przedmiotami, np. grzejnikami.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować pożar lub
porażenie prądem elektrycznym.
Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów lub samego urządzenia na
przewodach zasilających.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować pożar lub
porażenie prądem elektrycznym.
Należy zagiąć doprowadzony do budynku z zewnątrz przewód
antenowy, aby uniemożliwić spływanie do środka wody deszczowej.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie
przez wodę wnętrza urządzenia lub porażenie elektryczne.
Podczas montażu telewizora na ścianie należy uważać, aby przewód
zasilający i przewody sygnałowe nie znajdowały się z tyłu telewizora.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować pożar lub
porażenie prądem.