LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 42

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

6
POLSKI
Przewód zasilający należy zabezpieczyć przed %zycznymi przeciążeniami
i uszkodzeniem mechanicznym (tj. skręceniem, zagięciem, zaciskaniem,
przytrzaskiwaniem drzwiami i podeptaniem). Należy zwracać
szczególną uwagę na wtyczki, gniazdka oraz miejsce, w którym
przewód łączy się z urządzeniem.
Nie należy mocno naciskać na panel rękoma ani ostrymi przedmiotami,
np. gwoździami, paznokciami, pilnikiem, ołówkiem lub długopisem,
oraz należy unikać zadrapania panelu.
Należy unikać dotykania ekranu lub naciskania go palcami przez dłuższy
czas. Może to spowodować tymczasowe zniekształcenie obrazu na
ekranie.
Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu i jego części należy
odłączyć go od źródła zasilania. Produkt należy przetrzeć miękką
szmatką. Używanie nadmiernej siły może spowodować porysowanie lub
odbarwienie powierzchni. Nie wolno używać preparatów aerozolowych
na bazie wody ani wilgotnej szmatki. W żadnym wypadku nie wolno
używać środków czyszczących do szyb, nabłyszczaczy samochodowych
lub przemysłowych, substancji żrących, wosków, benzenu, alkoholu itp,
ponieważ grozi to uszkodzeniem produktu i jego panelu.
Nieprzestrzeganie tych zaleceń grozi pożarem, porażeniem prądem lub
uszkodzeniem produktu (zniekształceniem, korozją lub pęknięciem).
Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka elektrycznego, wyłączenie
urządzenia za pomocą wyłącznika nie spowoduje odłączenia go od
źródła zasilania.
Aby odłączyć przewód, należy chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją.
Rozłączenie przewodów wewnątrz przewodu zasilającego może
spowodować pożar.
W przypadku przenoszenia produktu należy najpierw wyłączyć
zasilanie. Następnie należy odłączyć przewody zasilające, antenowe i
inne przewody podłączeniowe.
Uszkodzenie telewizora lub przewodu zasilającego może spowodować
pożar lub porażenie prądem.
Czynności związane z przenoszeniem i rozpakowywaniem produktu
powinny wykonywać dwie osoby, ponieważ jest on ciężki.
Niestosowanie się do tego zalecenia grozi obrażeniami ciała.
Raz w roku należy skontaktować się z centrum serwisowym w celu
oczyszczenia wewnętrznych elementów produktu.
Nagromadzony kurz może spowodować uszkodzenie mechaniczne.
Czynności serwisowe powinny być wykonywane przez
wykwali%kowany personel. Są one konieczne, jeśli urządzenie zostało
uszkodzone w jakikolwiek sposób, np. poprzez uszkodzenie wtyczki lub
przewodu zasilającego, oblanie cieczą, upuszczenie jakiegoś przedmiotu
do wnętrza urządzenia lub wystawienie urządzenia na działanie
deszczu lub wilgoci, a także w przypadku gdy produkt nie działa
prawidłowo lub został upuszczony.
Jeśli urządzenie jest zimne, podczas włączania może wystąpić
niewielkie migotanie obrazu. Jest to zjawisko normalne i nie świadczy o
nieprawidłowym działaniu.
Panel jest zaawansowanym technologicznie produktem o rozdzielczości
od dwóch do sześciu milionów pikseli. Na panelu mogą być widoczne
czarne i/lub jasne, kolorowe punkty (czerwone, niebieskie lub zielone)
o wielkości 1 ppm. Nie oznaczają one uszkodzenia ani nie wpływają na
jakość i niezawodność działania produktu.
To zjawisko występuje również w produktach innych %rm i nie może być
podstawą do wymiany produktu lub zwrotu pieniędzy.