LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 44

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

8
POLSKI
PRZESTROGA
Warunki oglądania
t
Odległość od telewizora

-
Podczas oglądania treści 3D należy zachować odległość
od ekranu wynoszącą co najmniej dwukrotność długości
przekątnej. W przypadku odczuwania dyskomfortu podczas
oglądania treści 3D należy odsunąć się od telewizora.
Wiek widzów
t
Niemowlęta/dzieci

-
Niedozwolone jest oglądanie obrazu 3D przez dzieci do 6
roku życia.

-
Dzieci w wieku do 10 lat mogą wykazywać nadmierne reakcje
i ekscytację, ponieważ ich zmysł wzroku dopiero się rozwija
(np. mogą próbować dotykać obiektów 3D, lub wchodzić w
ekran telewizora. Dlatego należy zwracać szczególną uwagę
na dzieci oglądające treści 3D.

-
U dzieci występują większe różnice w widzeniu materiałów
3D dla obu oczu niż u osób dorosłych, ponieważ odległość
między oczami u dzieci jest krótsza niż u dorosłych. Dlatego
ich postrzeganie głębi będzie bardziej stereoskopowe niż u
dorosłych oglądających ten sam obraz 3D.
t
Młodzież

-
Młodzież poniżej 19 roku życia może wykazywać
nadwrażliwość na stymulację przez światło w treściach 3D.
Młodzież nie powinna oglądać treści 3D przez zbyt długi czas,
zwłaszcza w stanie zmęczenia.
t
Osoby starsze

-
Osoby starsze mogą dostrzegać efekt trójwymiarowości w
mniejszym stopniu niż osoby młodsze. Nie należy siedzieć w
mniejszej odległości od telewizora niż zalecana.
Zalecenia dotyczące korzystania z okularów 3D
t
Należy używać okularów 3D %rmy LG. Niestosowanie się do tego
zalecenia może uniemożliwić prawidłowe oglądanie obrazu 3D.
t
Nie należy używać okularów 3D zamiast okularów tradycyjnych,
przeciwsłonecznych lub ochronnych.
t
Korzystanie ze zmody%kowanych okularów 3D może powodować
zmęczenie oczu lub zniekształcenie obrazu.
t
Okularów 3D nie należy przechowywać w miejscach bardzo
nagrzanych ani bardzo zimnych. Grozi to ich zniekształceniem.
t
Okulary 3D są delikatne i łatwo je zarysować. Do czyszczenia ich
soczewek należy używać czystej, miękkiej szmatki. Powierzchni
soczewek okularów 3D nie wolno szorować ostrymi narzędziami
ani czyścić/wycierać za pomocą środków chemicznych.
Przygotowanie
UWAGA
t
Inicjalizacja odbiornika po raz pierwszy od chwili otrzymania go z
fabryki może potrwać kilka minut.
t
Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
t
Menu ekranowe telewizora użytkownika może się nieco różnić od
przedstawionego w tej instrukcji.
t
Dostępne menu i opcje mogą być różne w zależności od
używanego źródła sygnału wejściowego i modelu produktu.
t
W przyszłości funkcjonalność tego telewizora może zostać
rozszerzona o nowe funkcje.
t
Aby zmniejszyć zużycie energii, można włączyć tryb czuwania
telewizora. Jeśli telewizor ma nie być używany przez dłuższy czas,
należy go wyłączyć, aby zmniejszyć zużycie energii.
t
Zużycie energii podczas korzystania z telewizora można znacząco
ograniczyć, zmniejszając jasność obrazu. Spowoduje to obniżenie
ogólnych kosztów eksploatacji urządzenia.
t
Zawartość opakowania z produktem może być różna w zależności
od modelu.
t
W związku z unowocześnieniem funkcji dane techniczne produktu
i treść instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia.
t
W celu zapewnienia wygody połączeń przewody HDMI i urządzenia
USB powinny mieć końcówki o grubości mniejszej niż 10 mm i
szerokości mniejszej niż 18 mm. Jeśli przewód lub karta pamięci
USB nie pasują do portu USB w telewizorze, użyj przewodu
przedłużającego, który obsługuje standard USB 2.0.
A
B
A
B
*A
<
=
10 mm
*B
<
=
18 mm
t
Należy korzystać z certy%kowanego przewodu z logo HDMI.
t
W przypadku używania niecerty%kowanego przewodu HDMI może
wystąpić problem z wyświetlaniem obrazu lub błąd połączenia.
(Zalecane typy przewodu HDMI)
- Przewód High-Speed HDMI®/
TM
(długości maksymalnie 3 m)
- Przewód High-Speed HDMI®/
TM
z obsługą sieci Ethernet (długości
maksymalnie 3 m)
PRZESTROGA
t
Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i długi czas
eksploatacji urządzenia, nie należy podłączać do niego żadnych
niezatwierdzonych akcesoriów.
t
Jakiekolwiek szkody i obrażenia ciała spowodowane stosowaniem
niezatwierdzonych akcesoriów nie są objęte gwarancją.
t
Niektóre modele mają cienką folię zespoloną z ekranem. Folii tej
nie wolno usuwać.