LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 45

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

POLSKI
9
Elementy do nabycia
osobno
Elementy nabywane osobno mogą bez powiadomienia ulec zmianie lub
mody%kacji w celu poprawy jakości.
W celu nabycia tych akcesoriów należy skontaktować się z punktem
zakupu urządzenia.
Wymienione urządzenia współpracują jedynie z niektórymi modelami.
Nazwa i wygląd modelu mogą ulec zmianie po zmianie funkcji produktu
lub na skutek rozma-itych decyzji producenta.
(Zależnie od modelu)
AG-F***
Kinowe okulary 3D
AN-MR600
Pilot zdalnego
sterowania Magic
AN-VC550
Smart Camera
AG-F***DP
Okulary do korzystania
z funkcji Dual Play
(Tryb dwu ekranów)
Urządzenie audio
%rmy LG
Konserwacja
Czyszczenie telewizora
Aby zapewnić najwyższą jakość pracy i dłuższy okres eksploatacji
telewizora, należy go regularnie czyścić.
t
Najpierw należy wyłączyć urządzenie oraz odłączyć przewód
zasilający i pozostałe kable.
t
Jeśli telewizor ma pozostawać nieużywany przez dłuższy czas,
należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka sieciowego. To
pozwoli uniknąć ewentualnych uszkodzeń na skutek wyładowań
elektrycznych i wahań napięcia w sieci.
Ekran, ramka, obudowa i podstawa
Aby usunąć kurz lub lekki brud z powierzchni, należy przetrzeć ją
miękką, suchą, czystą szmatką.
Aby usunąć mocniejsze zabrudzenia, najpierw należy przetrzeć
powierzchnię miękką szmatką nawilżoną czystą wodą lub
rozcieńczonym łagodnym detergentem. Następnie należy od razu
wytrzeć powierzchnię suchą szmatką.
t
Należy unikać dotykania ekranu, ponieważ może to doprowadzić
do jego uszkodzenia.
t
Nie wolno naciskać ani pocierać powierzchni ekranu, ani uderzać
o nią paznokciami lub ostrymi przedmiotami, ponieważ może to
spowodować jej zarysowanie i zniekształcenia obrazu.
t
Do czyszczenia powierzchni nie wolno stosować żadnych środków
chemicznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie
produktu.
t
Nie wolno rozpylać płynów na powierzchnię urządzenia. Jeśli woda
dostanie się do jego wnętrza, może spowodować pożar, porażenie
prądem lub nieprawidłowe działanie.
Przewód zasilający
Kurz i brud gromadzące się na przewodzie zasilającym należy regularnie
usuwać.
Podnoszenie i przenoszenie
telewizora
Przed podjęciem próby przeniesienia lub podniesienia telewizora należy
przeczytać poniższe informacje. Pomogą one uniknąć jego porysowania
lub uszkodzenia, a także zapewnić bezpieczny transport niezależnie od
modelu i rozmiarów.
t
Zaleca się przenoszenie telewizora w oryginalnym kartonie lub
opakowaniu.
t
Przed uniesieniem lub przeniesieniem telewizora należy odłączyć
przewód zasilający i wszystkie inne przewody.
t
Telewizor należy trzymać ekranem zwróconym na zewnątrz, aby
zapobiec uszkodzeniom.
t
Telewizor należy chwycić mocno u góry i u dołu ramy. Nie wolno go
trzymać za część przezroczystą, głośnik ani kratkę głośnika.
t
Duży telewizor powinny przenosić przynajmniej 2 osoby.
t
Niosąc telewizor, należy go trzymać w sposób pokazany na
poniższej ilustracji.
t
Podczas transportu telewizora należy chronić go przed wstrząsami
i nadmiernymi drganiami.
t
Podczas transportu telewizora należy go trzymać w pozycji
pionowej – nie wolno obracać go na bok ani pochylać w lewo lub
w prawo.
t
Nie należy używać nadmiernej siły wobec obudowy, ponieważ jej
zginanie lub wyginanie może spowodować uszkodzenie ekranu.
t
Podczas korzystania z telewizora należy uważać, aby nie uszkodzić
wystającego przycisku joysticka.
PRZESTROGA
t
Należy unikać dotykania ekranu, ponieważ może to doprowadzić
do jego uszkodzenia.
t
Podczas przenoszenia telewizora nie trzymaj za uchwyty do
przewodów. Uchwyty mogą pęknąć, a telewizor spaść, powodując
obrażenia ciała u osób znajdujących się w pobliżu i uszkodzenie
samego telewizora.