LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 47

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

POLSKI
11
1 Włóż i dokręć śruby oczkowe lub uchwyty i śruby z tyłu telewizora.
t
Jeśli w miejscach, gdzie mają się znaleźć śruby oczkowe, są już
wkręcone inne śruby, wykręć je.
2 Przymocuj uchwyty ścienne do ściany za pomocą śrub.
Położenie uchwytów ściennych powinno odpowiadać pozycji śrub
oczkowych wkręconych z tyłu telewizora.
3 Połącz śruby oczkowe z uchwytami ściennymi za pomocą napiętej,
odpowiednio wytrzymałej linki Linka powinna biec równolegle do
podłogi.
PRZESTROGA
t
Należy dopilnować, aby telewizor był zamontowany w sposób
bezpieczny dla dzieci, a w szczególności uniemożliwiający jego
przewrócenie, bądź próby wspinania się na niego przez dziecko.
UWAGA
t
Do zamontowania telewizora należy użyć stolika lub półki
wystarczająco dużych i mocnych, aby pomieścić urządzenie i
wytrzymać jego ciężar.
t
Śruby, uchwyty oraz linka nie są dołączone do telewizora. W
sprawie zakupu dodatkowych akcesoriów prosimy skontaktować
się z lokalnymi punktami sprzedaży.
Montaż na ścianie
Uważnie przymocuj opcjonalny uchwyt ścienny do tyłu telewizora
oraz do mocnej ściany prostopadłej do podłogi. Jeśli chcesz zawiesić
telewizor na słabszych ścianach lub innych elementach, skonsultuj się
z wykwali%kowanym technikiem. Firma LG zaleca przeprowadzenie
montażu urządzenia na ścianie przez wykwali%kowanego instalatora.
Zalecamy korzystanie z uchwytu ściennego %rmy LG.
W przypadku korzystania z uchwytu ściennego producenta innego
niż %rma LG należy wybrać uchwyt zapewniający odpowiednie
zamocowanie urządzenia do ściany z wystarczającą ilością miejsca
umożliwiającą podłączenie urządzeń zewnętrznych.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Wolno używać wyłącznie ściennego uchwytu montażowego i wkrętów
spełniających wymagania standardu VESA. W tabeli poniżej podano
standardowe wymiary zestawów do montażu ściennego.
Elementy do nabycia osobno (uchwyt
ścienny)
Model
32/40/43LF63**
32LF65**
49/55LF63**
VESA (A x B)
200 x 200
300 x 300
Typ wkrętu
M6
M6
Liczba wkrętów
4
4
Uchwyt ścienny
LSW240B
MSW240
LSW350B
MSW240
Model
42/50/55LF65**
VESA (A x B)
400 x 400
Typ wkrętu
M6
Liczba wkrętów
4
Uchwyt ścienny
LSW440B
MSW240
A
B
PRZESTROGA
t
Przed rozpoczęciem przenoszenia lub montażu telewizora należy
odłączyć go od zasilania. Niezastosowanie się do tego zalecenia
grozi porażeniem prądem.
t
Przed montażem telewizora na uchwycie ściennym należy
zdemontować podstawę, wykonując instrukcje dotyczące jej
montażu w odwrotnej kolejności.
t
W przypadku montażu telewizora na su%cie lub pochylonej
ścianie może on spaść, powodując poważne obrażenia ciała u osób
znajdujących się w pobliżu.
Do montażu należy użyć uchwytu ściennego dopuszczonego przez
%rmę LG do użytku z danym modelem urządzenia. W razie potrzeby
należy skonsultować się ze sprzedawcą lub technikiem.
t
Nie wolno zbyt mocno dokręcać wkrętów, ponieważ może to
doprowadzić do uszkodzenia telewizora, a w efekcie do utraty
gwarancji.
t
Należy użyć wyłącznie ściennego uchwytu montażowego i wkrętów
spełniających wymagania standardu VESA. Szkody i obrażenia ciała
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub zastosowaniem
nieodpowiednich akcesoriów nie są objęte gwarancją.
UWAGA
t
Należy używać wyłącznie wkrętów wymienionych w specy%kacji
standardu VESA.
t
W skład zestawu do montażu ściennego wchodzi instrukcja obsługi
i niezbędne części.
t
Uchwyt ścienny jest wyposażeniem dodatkowym. Dodatkowe
akcesoria można nabyć u lokalnego sprzedawcy.
t
Długość wkrętów może być różna w zależności od modelu uchwytu
ściennego. Należy użyć wkrętów o odpowiedniej długości.
t
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji dołączonej do
zestawu do montażu ściennego.