LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 49

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

POLSKI
13
Typ sygnału
wyjściowego
Aktualny
sygnał wejściowy
AV1
(Wyjście telewizyjne
1
)
Telewizja cyfrowa
Telewizja cyfrowa
Telewizja analogowa, AV
Telewizja analogowa
Component
HDMI
1 Wyjście telewizyjne : wysyłanie sygnału telewizji analogowej lub
cyfrowej.
t
Używany przewód Euro Scart musi być ekranowany.
t
Podczas oglądania telewizji cyfrowej w trybie 3D za
pośrednictwem przewodu SCART może być wysyłany wyłącznie
sygnał wyjściowy 2D. (Tylko modele 3D)
t
Jeśli podczas zaplanowanego nagrywania telewizji cyfrowej
zostanie włączony tryb 3D, sygnał wyjściowy monitora nie będzie
wysyłany za pośrednictwem przewodu SCART i nagrywanie nie
będzie mogło zostać zrealizowane. (Tylko modele 3D)
Podłączanie innych urządzeń
Podłącz urządzenie zewnętrzne do telewizora. Aby uzyskać jak
najlepszą jakość obrazu i dźwięku, podłącz urządzenie zewnętrzne
do telewizora, używając przewodu HDMI. Zestaw nie zawiera
dodatkowego przewodu.
Pilot zdalnego sterowania
(Zależnie od modelu)
Opisy zamieszczone w tej instrukcji dotyczą przycisków dostępnych na
pilocie zdalnego sterowania. Zaleca się uważne przeczytanie instrukcji i
użytkowanie telewizora w prawidłowy sposób.
W celu włożenia baterii należy otworzyć pokrywę komory baterii,
włożyć baterie (1,5 V AAA) zgodnie z oznaczeniami
i
na
etykiecie w komorze baterii, a następnie zamknąć pokrywę komory
baterii. W celu wyjęcia baterii należy wykonać czynności takie, jak przy
ich wkładaniu, ale w odwrotnej kolejności.
PRZESTROGA
t
Nie wolno mieszać starych baterii z nowymi, ponieważ może to
doprowadzić do uszkodzenia pilota.
t
Pilot zdalnego sterowania nie jest dołączany do zestawu w
niektórych krajach.
Upewnij się, iż pilot jest skierowany w stronę czujnika zdalnego
sterowania w telewizorze.
P
A
G
E
FAV
MUTE
INPUT
1
.,;@
2
abc
3
def
4
ghi
5
jkl
6
mno
7
pqrs
8
tuv
0
9
wxyz
GUIDE
Q.VIEW
2
3
4
1
A
B
A
(ZASILANIE)
Włączanie i wyłączanie telewizora.
1
Zmiana źródła sygnału wejściowego. (Zależnie od
modelu)
1
Zmiana źródła sygnału wejściowego. (Zależnie od
modelu)
2
/
(Ustawienia)
Dostęp do szybkich ustawień.
(Zależnie od modelu)
2
Dostęp do szybkich ustawień.
(Zależnie od modelu)
3
Zmiana proporcji obrazu. (Zależnie od modelu)
3
Wyświetlanie informacji o aktualnym programie i
ustawieniach ekranu. (Zależnie od modelu)
(Instrukcja obsługi)
Wyświetlanie instrukcji obsługi.
B
Przyciski numeryczne
Wprowadzanie cyfr.
Wyświetlanie przewodnika po programach.
(Spacja)
Wstawienie spacji za pomocą klawiatury ekranowej.
Powrót do poprzednio oglądanego programu.
Regulacja głośności.
Wyświetlenie listy ulubionych kanałów.
4
Wyświetlanie informacji o aktualnym programie i
ustawieniach ekranu. (Zależnie od modelu)
4
Oglądanie obrazu w trybie 3D. (Zależnie od modelu)
Wyciszenie wszystkich dźwięków.
Przewijanie zapisanych programów lub kanałów.
Przejście do poprzedniego lub następnego ekranu.