LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 50

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

14
POLSKI
EXIT
OK
LIVE MENU
MY APPS
LIVE TV
REC/
TEXT
T.OPT
APP/
AD
BACK
TV/RAD
RECENT
SUBTITLE
5
6
D
C
C
Wyświetla dotychczasową historię.
5
(MENU GŁÓWNE)
Dostęp do menu głównego. (Zależnie
od modelu)
5
Dostęp do menu głównego. (Zależnie od modelu)
Wyświetlenie listy aplikacji.
Przyciski nawigacji (w górę/w dół/w lewo/w prawo)
Przewijanie pozycji menu i ustawień.
Wybór menu i ustawień oraz zatwierdzanie wyboru.
Powrót do poprzedniego poziomu menu.
Wyświetla listę opcji: Polecane, Programme, Szukaj oraz
Nagrane. (Zależnie od modelu)
Zamknięcie menu ekranowych i powrót do trybu oglądania
telewizji.
D
6
Kolorowe przyciski
Dostęp do specjalnych funkcji w niektórych
menu.
(
: Czerwony,
: Zielony,
: Żółty,
: Niebieski)
Przyciski teletekstu(
,
)
Te przyciski służą do obsługi
teletekstu.
Powrót do trybu LIVE TV.
Umożliwia wybór pozycji dostępnych w menu telewizji MHP.
(Tylko Włochy) (Zależnie od modelu)
Przyciski sterowania
(
)
Sterowanie
odtwarzaniem treści Premium, Time Machine
Ready
, menu SmartShare
lub urządzeniami zgodnymi ze standardem SIMPLINK (urządzenia
USB, SIMPLINK lub Time Machine
Ready
).
Uruchamianie nagrywania i wyświetlanie menu nagrywania.
(Tylko model Time Machine
Ready
przystosowany do obsługi funkcji
nagrywarki cyfrowej)
Wyświetlanie napisów w trybie cyfrowym zgodnie z
preferencjami.
Naciśnięcie przycisku AD powoduje włączenie funkcji opisu
dźwiękiem.
Wybór funkcji radia, telewizji analogowej lub cyfrowej.
Funkcje pilota magic
(Zależnie od modelu)
Kiedy pojawi się komunikat „Bateria pilota Magic bliska wyczerpania.
Wymień baterie.”, należy wymienić baterie.
W celu włożenia baterii otwórz pokrywę komory baterii, włóż baterie
(1,5 V AA) zgodnie z oznaczeniami
i
na etykiecie w komorze
baterii, a następnie zamknij pokrywę komory baterii. Pilota należy
kierować w stronę czujnika zdalnego sterowania w telewizorze. W celu
wyjęcia baterii należy wykonać czynności takie, jak przy ich wkładaniu,
ale w odwrotnej kolejności.
PRZESTROGA
t
Nie wolno mieszać starych baterii z nowymi, ponieważ może to
doprowadzić do uszkodzenia pilota.
6
mno
9
wxyz
3
def
2
abc
1
.
@
4
ghi
8
tuv
7
pqrs
0
5
jkl
LIST
INFO
EXIT
A
B
A
(ZASILANIE)
Włączanie i wyłączanie telewizora.
(ŹRÓDŁO SYGNAŁU)
Zmiana źródła sygnału wejściowego.
Przyciski numeryczne
Wprowadzanie cyfr.
Dostęp do listy zapisanych programów.
(Spacja)
Wstawienie spacji za pomocą klawiatury ekranowej.
Wyświetlanie informacji o aktualnym programie i ustawieniach
ekranu.