LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 51

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

POLSKI
15
B
Regulacja głośności.
P
Przewijanie zapisanych programów lub kanałów.
(WYCISZENIE)
Wyciszenie wszystkich dźwięków.
* Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
powoduje włączenie
funkcji opisu dźwiękiem. (Zależnie od modelu)
(
MENU GŁÓWNE)
Dostęp do menu głównego.
(WSTECZ)
Powrót do poprzedniego poziomu menu.
Zamknięcie menu ekranowych i powrót do trybu oglądania
telewizji.
GUIDE
EXIT
TEXT
T.OPT
SUBT.
C
D
C
Przycisk kółka (OK)
Aby wybrać menu, wciśnij środek przycisku
kółka. Przy pomocy przycisku kółka można zmieniać programy lub
kanały i przewijać menu.
Przyciski nawigacji
(w górę/w dół/w lewo/w
prawo)
Aby przewijać menu, naciśnij przycisk w górę, w dół, w lewo, w
prawo. Jeśli podczas korzystania z kursora wciśniesz przyciski
kursor zniknie z ekranu, a pilot Magic będzie działał
jak zwykły pilot. Aby ponownie wyświetlić kursor na ekranie,
potrząśnij pilotem Magic na boki.
Wyświetlanie przewodnika po programach.
(Pilot ekranowy)
Wyświetlenie pilota ekranowego.
*Dostęp do menu pilota uniwersalnego. (Zależnie od modelu)
D
Służy do oglądania obrazu 3D. (Tylko modele 3D)
(Rozpoznawanie głosu)
Do korzystania z funkcji rozpoznawania głosu wymagane jest
połączenie z siecią.
1. Naciśnij przycisk rozpoznawania głosu.
2. Po wyświetleniu okna wyszukiwania głosowego w lewej części
ekranu telewizora wypowiedz polecenie.
t
Nie odsuwaj pilota Magic dalej niż 10 cm od twarzy.
t
Rozpoznawanie głosu może zakończyć się niepowodzeniem
w przypadku zbyt szybkiego lub zbyt wolnego wypowiadania
słów.
t
Skuteczność rozpoznawania zależy od charakterystyki głosu
użytkownika (wysokość głosu, wymowa, intonacja i szybkość
mówienia) oraz otoczenia (hałas i nastawiona głośność
telewizora).
(Szybkie ustawienia)
Dostęp do szybkich ustawień.
Kolorowe przyciski
Dostęp do specjalnych funkcji w niektórych
menu.
(
: Czerwony,
: Zielony,
: Żółty,
: Niebieski)
Przyciski teletekstu(
,
)
Te przyciski służą do obsługi
teletekstu.
Wyświetlanie napisów w trybie cyfrowym zgodnie z
preferencjami.
Rejestrowanie pilota magic
Rejestracja pilota magic
Przed rozpoczęciem korzystania z pilota Magic należy sparować go z
telewizorem.
1 Włóż baterie do pilota Magic i włącz telewizor.
2 Skieruj pilota Magic w stronę telewizora i naciśnij przycisk
Przycisk kółka (OK)
na pilocie.
*Jeśli rejestracja pilota Magic nie powiedzie się, należy wyłączyć
telewizor i ponowić próbę.
Wyrejestrowanie pilota magic
Naciśnij jednocześnie przyciski
(WSTECZ)
i
(
MENU GŁÓWNE
)
i przytrzymaj je przez około 5 sekund, aby zresetować pilota Magic
sparowanego z telewizorem.
*Przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku
umożliwi natychmiastowe
anulowanie rejestracji pilota Magic ponowną rejestrację.