LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 52

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

16
POLSKI
Korzystanie z pilota magic
y
Potrząśnij pilotem Magic na boki lub naciśnij przyc
iski
(MENU
GŁÓWNE)
,
(ŹRÓDŁO SYGNAŁU)
,
aby wyświetlić kursor
na ekranie
(W niektórych modelach telewizorów kursor pojawi się po obróceniu
Przycisk kółka (OK)
.)
y
Kursor zniknie, jeśli nie był używany przez jakiś czas lub jeśli pilot
Magic został położony na płaskiej powierzchni.
y
Jeśli kursor nie reaguje prawidłowo, można go zresetować,
przesuwając go do krawędzi ekranu.
y
Pilot Magic zużywa baterie szybciej niż zwykły pilot, ponieważ jest
on rozbudowany o dodatkowe funkcje.
Zalecenia dotyczące korzystania z
pilota magic
t
Pilota należy używać w granicach określonego zasięgu
(10 metrów). Podczas korzystania z urządzenia mogą wystąpić
zakłócenia w komunikacji, jeśli urządzenie znajdzie się poza
granicami zasięgu lub jeśli w granicach zasięgu pojawią się
przeszkody.
t
W przypadku niektórych akcesoriów mogą występować zakłócenia
w komunikacji.
Urządzenia elektroniczne, takie jak kuchenka mikrofalowa czy
bezprzewodowa sieć lokalna, wykorzystują ten sam zakres
częstotliwości (2,4 GHz) co pilot Magic. Może to powodować
występowanie zakłóceń w komunikacji.
t
Pilot Magic może nie działać prawidłowo, jeśli telewizor znajduje
się w odległości mniejszej niż 1 metr od bezprzewodowego routera
(punktu dostępu).
Bezprzewodowy router powinien znajdować się w odległości
większej niż 1 m od telewizora.
t
Nie wolno rozmontowywać ani podgrzewać baterii.
t
Nie wolno upuszczać baterii. Należy unikać narażania baterii na
silne wstrząsy.
t
Nieprawidłowe zamontowanie baterii może doprowadzić do
wybuchu.
Licencje
Dostępne licencje mogą się różnić w zależności od modelu. Więcej
informacji o licencjach zamieszczono na stronie
www.lg.com.
Informacja dotycząca
oprogramowania open
source
Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL,
LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony
internetowej
http://opensource.lge.com
.
Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich
wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o
prawach autorskich.
Firma LG Electronics może udostępnić kod źródłowy na płycie
CD-ROM za opłatą pokrywającą koszty takiej dystrybucji (w tym
koszty nośników, transportu i obsługi) na wniosek przesłany na adres
[email protected] Oferta jest ważna przez okres trzech (3) lat od
daty zakupu produktu.
Rozwiązywanie problemów
Nie można sterować telewizorem przy użyciu pilota zdalnego
sterowania.
t
Sprawdź czujnik zdalnego sterowania na urządzeniu i spróbuj
ponownie.
t
Sprawdź, czy między urządzeniem a pilotem nie ma przeszkód
blokujących przesyłanie sygnału.
t
Sprawdź, czy baterie są sprawne. i czy są poprawnie włożone (
do
,
do
).
Nie widać obrazu i nie słychać dźwięku.
t
Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
t
Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony do gniazdka
elektrycznego.
t
Sprawdź działanie gniazdka sieciowego, podłączając do niego inne
urządzenia.
Telewizor nieoczekiwanie się wyłącza.
t
Sprawdź ustawienia zasilania. Być może nastąpiła przerwa w
zasilaniu.
t
W ustawieniach opcji
CZAS
sprawdź, czy nie włączono funkcji
Automatyczne wyłączanie
(Zależnie od modelu) /
Drzemka
/
Wyłącz zasilanie timerem
.
t
Jeśli włączony telewizor nie odbiera żadnego sygnału przez 15
minut, zostaje automatycznie wyłączony.
Podczas podłączania do komputera (HDMI) wyświetlany jest komunikat
„No signal” (Brak sygnału) lub „Invalid Format” (Nieprawidłowy format).
t
Wyłącz i włącz telewizor za pomocą pilota.
t
Odłącz i ponownie podłącz przewód HDMI.
t
Ponownie uruchom komputer, gdy telewizor jest włączony.