LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 53

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

POLSKI
17
Dane techniczne
Specyfikacja urządzeń bezprzewodowych
y
Z uwagi na różne kanały pasma wykorzystywane w poszczególnych
krajach użytkownik nie ma możliwości zmiany ani regulacji
częstotliwości pracy, a produkt został skonfigurowany zgodnie z
tabelą częstotliwości dla danego regionu.
y
Podczas montażu lub użytkowania urządzenia nie należy zbliżać
się do niego na odległość mniejszą niż 20 cm. Stwierdzenie to
stanowi ogólną uwagę, którą należy uwzględnić w zależności od
warunków pracy.
0197
(Tylko modele LF63**, LF65**)
Specyfikacja urządzeń bezprzewodowych (LGSBW41)
Karta sieciowa wi-%
Bluetooth
Standard
IEEE 802.11a/b/g/n
Standard
Bluetooth
Version 4,0
Zakres
częstotliwości
2400 - 2483.5 MHz
5150 - 5250 MHz
5725 - 5850 MHz (Poza
terytorium Unii Europejskiej)
Zakres
częstotliwości
2400 - 2483,5
MHz
Moc
wyjściowa
(maks.)
802,11a: 13 dBm
802.,1b: 15 dBm
802.,1g: 14 dBm
802.,1n - 2.4GHz: 16 dBm
802.,1n - 5GHz: 16 dBm
Moc
wyjściowa
(maks.)
10 dBm lub
mniejsza