LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 59

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

ČESKY
5
Používejte pouze přídavná zařízení/příslušenství uváděná výrobcem.
Při instalaci antény se poraďte s kvali-kovaným technikem. Mohlo by
dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Doporučujeme, abyste televizor sledovali ze vzdálenosti odpovídající
alespoň 2 až 7násobku úhlopříčky obrazovky. V případě dlouhého
sledování televizoru může dojít k rozmazanému vidění.
Používejte pouze uvedený typ baterie. Jinak by mohlo dojít k poškození
dálkového ovladače.
Nekombinujte nové baterie se starými. Mohlo by dojít k jejich přehřátí
a vytečení.
Baterie by neměly být vystavovány vlivům nadměrného tepla.
Například byste je neměli vystavovat přímému slunci, otevřenému ohni
a působení elektrických topných těles.
NEUMÍSŤUJTE nedobíjecí baterie do nabíječky.
Mezi dálkovým ovladačem a jeho senzorem by neměly být žádné
objekty.
Signál z dálkového ovladače může být rušen slunečním světlem nebo
jiným silným světlem. V takovém případě světlo v místnosti zeslabte.
Pokud připojujete externí zařízení, například herní konzole, použijte
dostatečně dlouhé kabely. V opačném případě může výrobek spadnout,
což může způsobit zranění nebo poškození výrobku.
Nezapínejte/nevypínejte výrobek zapojením zástrčky do/vytažením
zástrčky z elektrické zásuvky. (Nepoužívejte elektrickou zástrčku jako
vypínač.) Mohlo by dojít k mechanické závadě nebo úrazu elektrickým
proudem.
Postupujte podle instalačních pokynů níže, abyste zabránili přehřátí
výrobku.
t
Vzdálenost mezi výrobkem a stěnou by měla být minimálně 10 cm.
t
Neumisťujte výrobek na místo bez dostatečné ventilace (např. do
knihovny nebo skříňky).
t
Neumisťujte výrobek na koberec nebo polstrování.
t
Dbejte na to, aby větrací otvor nebyl blokován ubrusem či závěsem.
Jinak může dojít k požáru.
Dbejte na to, abyste se při delším sledování televize nedotkli
ventilačních otvorů, protože by mohly být horké. Nedojde k ovlivnění
provozu či výkonu výrobku.
Pravidelně kontrolujte, zda napájecí kabel zařízení nejeví známky
poškození nebo opotřebení. Pokud ano, odpojte jej a nahraďte stejným
kabelem (získaným z autorizovaného servisu).
Dbejte na to, aby se na kolících zástrčky napájecího kabelu nebo zásuvky
nehromadil prach. Mohlo by dojít k požáru.