LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 62

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

8
ČESKY
UPOZORNĚNÍ
Prostředí pro sledování
t
Vzdálenost pro sledování

-
Při sledování 3D obsahu udržujte vzdálenost odpovídající
alespoň dvojnásobku úhlopříčky. Pokud je sledování 3D
obsahu nepříjemné, přesuňte se dále od televizoru.
Věk pro sledování
t
Děti

-
Používání/sledování 3D obsahu dětmi mladšími 6 let je
zakázáno.

-
Děti mladší 10 let mohou přehnaně reagovat a příliš se vzrušit,
protože jejich zrak se stále vyvíjí (například snažit se dotknout
obrazovky nebo do ní skočit). Děti sledující 3D obsah vyžadují
speciální dozor a mimořádnou pozornost.

-
Děti mají větší binokulární disproporci 3D prezentací než
dospělí, protože mají menší vzdálenost mezi očima. U
stejného 3D obrazu proto vnímají větší stereoskopickou
hloubku než dospělí.
t
Dospívající

-
Dospívající ve věku do 19 let mohou citlivě reagovat kvůli
stimulaci ze světla ve 3D obsahu. Doporučte jim, aby v
případě únavy nesledovali 3D obsah příliš dlouho.
t
Starší lidé

-
Starší lidé mohou ve srovnání s mladšími vnímat menší
3D efekt. Neseďte blíže k televizoru, než je doporučená
vzdálenost.
Upozornění pro používání 3D brýlí
t
Používejte 3D brýle LG. Jinak nemusíte 3D videa vidět správně.
t
3D brýle nepoužívejte místo normálních brýlí, slunečních brýlí ani
ochranných brýlí.
t
Používání upravených 3D brýlí může namáhat zrak nebo
způsobovat zkreslení obrazu.
t
Nenechávejte 3D brýle v prostředí s mimořádně vysokými nebo
nízkými teplotami. Došlo by k jejich deformaci.
t
3D brýle jsou křehké a snadno se poškrábou. K otírání skel brýlí
vždy používejte jemnou, čistou tkaninu. Nedotýkejte se skel 3D
brýlí ostrými předměty a nečistěte/neotírejte je chemickými
přípravky.
Příprava
POZNÁMKA
t
Při prvním zapnutí televizoru po dodání z výroby může inicializace
televizoru trvat několik minut.
t
Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru lišit.
t
Nabídka OSD (On Screen Display) vašeho televizoru se může mírně
lišit od obrázků v této příručce.
t
Dostupná menu a možnosti se mohou lišit od zdroje vstupu a
modelu výrobku, který používáte.
t
Do tohoto televizoru mohou být v budoucnu přidány nové funkce.
t
Televizor může být za účelem úspory elektrické energie uveden
do pohotovostního režimu. Pokud nebude televizor delší dobu
používán, měl by být vypnut, což přispěje ke snížení spotřeby
energie.
t
Snížením úrovně jasu obrazu lze podstatně snížit množství energie
spotřebované během používání, což přispěje ke snížení celkových
provozních nákladů.
t
Položky dodané se zařízením se mohou v závislosti na modelu lišit.
t
Speci-kace výrobku nebo obsah tohoto návodu se mohou z důvodu
zlepšení funkcí výrobku změnit bez předchozího upozornění.
t
Pro optimální připojení používejte kabely HDMI a zařízení USB s
rámečkem, který má tloušťku menší než 10 mm a šířku menší než
18 mm. Použijte prodlužovací kabel, který podporuje protokol USB
2.0, pokud nelze kabel USB nebo paměťovou kartu USB připojit k
portu USB televizoru.
A
B
A
B
*A
<
=
10 mm
*B
<
=
18 mm
t
Použijte certi-kovaný kabel s logem HDMI.
t
Pokud nepoužijete certi-kovaný kabel HDMI, obrazovka nemusí
zobrazovat nebo může dojít k chybě připojení. (Doporučené typy
kabelů HDMI)
- Vysokorychlostní kabel HDMI®/
TM
(3 m nebo kratší)
- Vysokorychlostní kabel HDMI®/
TM
se sítí Ethernet (3 m nebo kratší)
UPOZORNĚNÍ
t
Nepoužívejte jiné než schválené položky, jinak není zaručena
bezpečnost a životnost výrobku.
t
Záruka se nevztahuje na poškození a zranění způsobená
neschválenými položkami.
t
Obrazovka některých modelů je opatřena tenkou fólií, která se
nesmí odstranit.