LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 63

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

ČESKY
9
Dokupuje se zvlášť
U samostatně dokupovaných položek může v zájmu zlepšení kvality
dojít bez předchozího upozornění k úpravám nebo změnám. Toto zboží
můžete zakoupit u svého prodejce. Tato zařízení fungují pouze s určitými
modely.
Název nebo technické řešení modelu se může změnit z důvodu
zdokonalení funkcí produktů nebo změny určitých okolností nebo
uplatňovaných zásad ze strany výrobce.
(Závisí na modelu)
AG-F***
3D brýle Cinema
AN-MR600
Dálkový ovladač
Magic
AN-VC550
Smart Camera
AG-F***DP
Brýle pro duální
hraní
Audio zařízení LG
Údržba
Čištění televizoru
V zájmu co nejlepší funkčnosti a prodloužení životnosti televizor
pravidelně čistěte.
t
Nezapomeňte nejprve vypnout napájení a odpojit napájecí kabel i
všechny ostatní kabely.
t
Pokud je televizor delší dobu bez dohledu a nepoužívá se, odpojte
napájecí kabel z elektrické zásuvky, abyste zamezili poškození
bleskem nebo proudovým rázem.
Obrazovka, rámeček, kryt a stojan
Chcete-li odstranit prach nebo drobné znečištění, otřete povrch suchou,
čistou a měkkou utěrkou.
Chcete-li odstranit silné znečištění, otřete povrch měkkou utěrkou
navlhčenou v čisté vodě nebo v roztoku jemného saponátu. Ihned po
otření osušte povrch suchou utěrkou.
t
Nikdy se nedotýkejte obrazovky, aby nedošlo k jejímu poškození.
t
Netlačte na povrch obrazovky, nepřejíždějte po něm ani do
něj neťukejte nehtem nebo ostrým předmětem, jinak mohou
vzniknout škrábance a obraz bude zkreslený.
t
Nepoužívejte chemické látky, které mohou výrobek poškodit.
t
Na povrch nestříkejte tekutinu. Pokud se do televizoru dostane
voda, může dojít k požáru, zranění elektrickým proudem nebo
nesprávné funkci.
Napájecí kabel
Pravidelně odstraňujte prach nebo nečistotu nahromaděnou na
napájecím kabelu.
Zvedání a přemístění
televizoru
Než přemístíte nebo zvednete televizor, prostudujte si následující
pokyny, abyste zabránili jeho poškrábání nebo poškození a aby přeprava
proběhla bezpečně bez ohledu na typ a velikost televizoru.
t
Doporučuje se přemísťovat televizor v krabici nebo v obalovém
materiálu, ve kterém byl televizor původně dodán.
t
Než budete televizor přemísťovat nebo zvedat, odpojte napájecí
kabel i všechny ostatní kabely.
t
Když držíte televizor, měla by obrazovka směřovat dopředu, aby
nedošlo k poškození.
t
Uchopte pevně horní a dolní rám televizoru. Dbejte, abyste se
nedotýkali průhledné části, reproduktoru nebo oblasti mřížky
reproduktoru.
t
Přepravu velkého televizoru by měly provádět nejméně 2 osoby.
t
Při manuální přepravě televizoru držte televizor podle
následujícího vyobrazení.
t
Při přepravě televizor nevystavujte nárazům ani nadměrnému
třesení.
t
Při přepravě držte televizor ve vzpřímené poloze, nenatáčejte
televizor na stranu ani jej nenaklánějte doleva nebo doprava.
t
Snažte se příliš netlačit, aby nedošlo k ohnutí šasi rámu a tím k
poškození obrazovky.
t
Při manipulaci s televizorem dejte pozor, abyste nepoškodili
vyčnívající tlačítko ovladače.
UPOZORNĚNÍ
t
Nikdy se nedotýkejte obrazovky, aby nedošlo k jejímu poškození.
t
Při přesunu televizor nedržte za držáky kabelů, protože může
dojít k jejich přetržení a následnému zranění osob a poškození
televizoru.