LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 65

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

ČESKY
11
1 Zasuňte a utáhněte šrouby s okem nebo televizní držáky a šrouby na
zadní straně televizoru.
t
Jsou-li v místě šroubů s okem zasunuté šrouby, nejprve je vyjměte.
2 Připevněte držáky ke stěně pomocí šroubů.
Poloha nástěnného držáku musí odpovídat poloze šroubů s okem na
zadní straně televizoru.
3 Spojte šrouby s okem a nástěnné držáky pomocí pevného provazu.
Dbejte, aby byl provaz natažen rovnoběžně s vodorovným povrchem.
UPOZORNĚNÍ
t
Dbejte, aby děti nešplhaly nebo se nevěšely na televizor.
POZNÁMKA
t
Použijte podložku nebo skříňku, která je dostatečně pevná a velká,
aby unesla televizor.
t
Konzole, šrouby a lanka nejsou součástí dodávky. Můžete je získat u
svého lokálního prodejce.
Montáž na stěnu
Připevněte opatrně volitelný držák pro montáž na stěnu na zadní stranu
televizoru a nainstalujte jej na pevnou stěnu kolmou k podlaze. Pokud
připevňujete televizor k jiným stavebním materiálům, obraťte se na
kvali-kované pracovníky. Společnost LG doporučuje svěřit nástěnnou
montáž kvali-kovanému pracovníkovi.
Doporučujeme používat držák pro montáž na stěnu od společnosti LG.
Pokud nebudete používat držák pro montáž na stěnu od společnosti LG,
použijte takový držák pro montáž na stěnu, jehož vzdálenost od stěny
zajišťuje bezproblémové připojení k externím zařízením.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Ověřte, zda šrouby a držák pro montáž na stěnu vyhovují standardu
VESA. Standardní rozměry sad pro montáž na stěnu jsou uvedeny v
následující tabulce.
Samostatně prodávaná položka (držák pro
montáž na stěnu)
Model
32/40/43LF63**
32LF65**
49/55LF63**
VESA (A x B)
200 x 200
300 x 300
Standardní šroub
M6
M6
Počet šroubů
4
4
Držák pro
montáž na stěnu
LSW240B
MSW240
LSW350B
MSW240
Model
42/50/55LF65**
VESA (A x B)
400 x 400
Standardní šroub
M6
Počet šroubů
4
Držák pro
montáž na stěnu
LSW440B
MSW240
A
B
UPOZORNĚNÍ
t
Nejprve odpojte napájení a teprve poté přemísťujte nebo instalujte
televizor. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem.
t
Před instalací televizoru do nástěnného držáku odstraňte stojan
– použijte obrácený postup než při připojování stojanu.
t
Pokud instalujete televizor na strop nebo nakloněnou stěnu, může
spadnout a způsobit vážné zranění.
Používejte schválený držák pro montáž na stěnu od společnosti LG a
obraťte se na místního prodejce nebo kvali-kované pracovníky.
t
Šrouby neutahujte příliš velkou silou, jinak se televizor poškodí a
záruka pozbude platnost.
t
Použijte šrouby a nástěnné držáky, které vyhovují standardu
VESA. Záruka se nevztahuje na poškození a zranění způsobená
nesprávným použitím nebo nevhodným příslušenstvím.
POZNÁMKA
t
Použijte šrouby uvedené ve speci-kaci šroubů podle standardu
VESA.
t
Sada pro montáž na stěnu obsahuje návod na instalaci a potřebné
součásti.
t
Držák pro montáž na stěnu je doplňkové příslušenství. Doplňkové
příslušenství si můžete zakoupit od místního prodejce.
t
Délka šroubů se může lišit v závislosti na nástěnném úchytu.
Dbejte, abyste použili správnou délku.
t
Další informace naleznete v návodu přiloženém k nástěnnému
držáku.