LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 67

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

ČESKY
13
Typ v
ýstupu
Aktuální
vstupní režim
AV1
(Výstup TV
1
)
Digitální TV
Digitální TV
Analogová TV, AV
Analogová TV
Komponentní
HDMI
1 Výstup TV : Výstup analogových nebo digitálních televizních signálů.
t
Kabel Euro Scart musí být vybaven stíněním signálu.
t
Pokud sledujete televizi v 3D režimu, poskytuje výstup televizoru
prostřednictvím kabelu SCART pouze signál 2D. (Pouze 3D modely)
t
Pokud nastavíte 3D režim na možnost Zapnuto během provádění
naplánovaného nahrávání na digitálním televizoru, nelze provádět
výstup signálů výstupu monitoru prostřednictvím kabelu SCART ani
nahrávání. (Pouze 3D modely)
Další připojení
Připojte televizor k externím zařízením. Pro dosažení nejlepší kvality
obrazu a zvuku propojte externí zařízení a televizor pomocí kabelu
HDMI. Samostatný kabel není součástí dodávky.
Dálkový ovladač
(Závisí na modelu)
Popisy v tomto návodu se týkají tlačítek dálkového ovladače.
Prostudujte si pozorně tento návod a používejte televizor správným
způsobem.
Pokud chcete provést výměnu baterií, otevřete kryt baterie, vložte
baterie (1,5 V AAA) tak, aby koncovky
a
odpovídaly štítku
umístěnému uvnitř prostoru pro baterie, poté kryt baterií zavřete.
Při vyjímání baterií proveďte stejný postup v opačném pořadí.
UPOZORNĚNÍ
t
Nepoužívejte současně staré a nové baterie, jinak se dálkový
ovladač může poškodit.
t
Dálkové ovládání nebude určeno pro všechny trhy.
Dálkový ovladač musíte namířit na čidlo dálkového ovládání na
televizoru.
P
A
G
E
FAV
MUTE
INPUT
1
.,;@
2
abc
3
def
4
ghi
5
jkl
6
mno
7
pqrs
8
tuv
0
9
wxyz
GUIDE
Q.VIEW
2
3
4
1
A
B
A
(NAPÁJENÍ)
Zapnutí nebo vypnutí televizoru.
1
Změna vstupního zdroje. (Závisí na modelu)
1
Změna vstupního zdroje. (Závisí na modelu)
2
/
(Nastavení)
Přístup k Rychlému nastavení.
(Závisí na modelu)
2
Přístup k Rychlému nastavení. (Závisí na modelu)
3
Změna velikosti obrazu. (Závisí na modelu)
3
Zobrazí informace o aktuálním pořadu a obrazovce.
(Závisí na modelu)
(Uživatelská příručka)
Zobrazí uživatelskou příručku.
B
Číselná tlačítka
Pro zadávání čísel.
Zobrazí průvodce pořady.
(Mezera)
Slouží k zadání mezery na klávesnici na displeji.
Návrat k dříve zobrazenému programu.
Úprava úrovně hlasitosti.
Přístup k seznamu oblíbených kanálů.
4
Zobrazí informace o aktuálním pořadu a obrazovce.
(Závisí na modelu)
4
Používá se pro sledování videa ve 3D. (Závisí na modelu)
Vypnutí všech zvuků.
Procházení uloženými programy nebo kanály.
Přechod na předchozí nebo další obrazovku.