LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 68

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

14
ČESKY
EXIT
OK
LIVE MENU
MY APPS
LIVE TV
REC/
TEXT
T.OPT
APP/
AD
BACK
TV/RAD
RECENT
SUBTITLE
5
6
D
C
C
Zobrazuje předchozí historii.
5
(
DOMŮ
)
Přístup k menu Domů. (Závisí na modelu)
5
Přístup k menu Domů. (Závisí na modelu)
Zobrazí seznam aplikací.
Navigační tlačítka (nahoru/dolů/doleva/doprava)
Procházení
nabídkami nebo možnostmi.
Výběr menu nebo možnosti a potvrzení zadání.
Návrat na předchozí úroveň.
Zobrazí seznam doporučených, programů, hledání a
záznamů. (Závisí na modelu)
Vymazání veškerých zobrazení na obrazovce a přechod zpět ke
sledování televizoru.
D
6
Barevná tlačítka
V některých nabídkách mají zvláštní
funkce.
(
: Červená,
: Zelená,
: Žlutá,
: Modrá)
Tlačítka teletextu (
,
)
Tato tlačítka se používají pro
teletext.
Návrat do režimu ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ.
Výběr zdroje nabídky MHP televizoru. (Pouze Itálie) (Závisí
na modelu)
Ovládací tlačítka
(
)
Ovládání nabídek s
prémiovým obsahem, Time Machine
Ready
nebo SmartShare nebo
kompatibilních zařízení SIMPLINK (USB nebo SIMPLINK nebo Time
Machine
Ready
).
Zahájit nahrávání a zobrazit menu pro nahrávání. (Pouze u
modelů s podporou Time Machine
Ready
)
V digitálním režimu zobrazí preferované titulky.
Stisknutím tlačítka AD se aktivuje funkce popisů zvuku.
Změna velikosti obrazu.
Funkce dálkového ovladače
magic
(Závisí na modelu)
Jakmile se zobrazí zpráva „Baterie v dálkovém ovladači Magic je vybitá.
Vyměňte baterii.“, vyměňte baterii.
Pokud chcete provést výměnu baterií, otevřete příslušný kryt, vložte
baterie (1,5 V typu AA) tak, aby koncovky
a
odpovídaly štítku
umístěnému uvnitř prostoru pro baterie, poté kryt baterií zavřete.
Dálkový ovladač musíte namířit na čidlo dálkového ovládání na
televizoru. Při vyjímání baterií proveďte stejný postup v opačném
pořadí.
UPOZORNĚNÍ
t
Nepoužívejte současně staré a nové baterie, jinak se dálkový
ovladač může poškodit.
6
mno
9
wxyz
3
def
2
abc
1
.
@
4
ghi
8
tuv
7
pqrs
0
5
jkl
LIST
INFO
EXIT
A
B
A
(NAPÁJENÍ)
Zapnutí nebo vypnutí televizoru.
(VSTUP)
Změna vstupního zdroje.
Číselná tlačítka
Pro zadávání čísel.
Přístup k uloženému seznamu programů.
(Mezera)
Slouží k zadání mezery na klávesnici na displeji.
Zobrazí informace o aktuálním pořadu a obrazovce.