LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 70

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

16
ČESKY
Jak používat dálkový ovladač magic
y
Zatřeste dálkovým ovladačem Magic jemně doprava a d
oleva nebo
stiskněte tlačítka
(DOMŮ)
,
(VSTUP)
,
aby se na
obrazovce zobrazil ukazatel.
(U některých modelů televizorů se ukazatel zobrazí po otočení
tlačítkem
Kolečko (OK)
.)
y
Ukazatel zmizí, není-li po určitou dobu použit nebo pokud je dálkový
ovladač Magic umístěn na vodorovný povrch.
y
Pokud ukazatel nereaguje plynule, můžete ho obnovit tím, že ho
přesunete na okraj obrazovky.
y
Dálkový ovladač Magic spotřebovává baterie rychleji než normální
dálkový ovladač, protože je vybaven doplňkovými funkcemi.
Opatření pro používání dálkového
ovladače magic
t
Dálkový ovladač používejte ve speci-kovaném rozsahu vzdálenosti
(do 10 metrů). Pokud zařízení používáte mimo oblast pokrytí nebo
jsou v oblasti pokrytí překážky, může dojít k přerušení komunikace.
t
U některých typů příslušenství může dojít k přerušení komunikace.
Zařízení, jako je mikrovlnná trouba a bezdrátová síť LAN, fungují ve
stejném frekvenčním pásmu (2,4 GHz) jako dálkový ovladač Magic.
Může dojít k přerušení komunikace.
t
Dálkový ovladač Magic nemusí správně fungovat, pokud je
v dosahu 1 metru od televizoru umístěn bezdrátový směrovač (AP).
Bezdrátový směrovač by měl být umístěn více než 1 metr od
televizoru.
t
Baterii nerozebírejte ani nezahřívejte.
t
Neupusťte baterii na zem. Zabraňte silným otřesům baterie.
t
Pokud baterii vložíte nesprávným způsobem, může dojít k výbuchu.
Licence
U různých modelů se podporované licence mohou lišit. Další informace
o licencích naleznete na webové stránce visit
www.lg.com
.
Oznámení o softwaru open
source
Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a
dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento
výrobek obsahuje, navštivte webový server
http://opensource.lge.com.
Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční
podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.
Společnost LG Electronics poskytuje uživatelům otevřený zdrojový kód
na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např.
cenu média, poplatky za manipulaci a dopravu), po vyžádání e-mailem
zaslaným adresu [email protected] Tato nabídka je platná po dobu
tří (3) let od data zakoupení výrobku.
Odstraňování potíží
Televizor nelze ovládat dálkovým ovladačem.
t
Zkontrolujte čidlo dálkového ovladače a zkuste znovu.
t
Zkontrolujte, zda se mezi výrobkem a dálkovým ovladačem
nenachází překážka.
t
Zkontrolujte stav baterií a zda jsou správně vložené (
na
,
na
).
Nezobrazuje se žádný obraz a není slyšet žádný zvuk.
t
Zkontrolujte, zda je výrobek zapnutý.
t
Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen k elektrické zásuvce.
t
Zkontrolujte, zda není vadná elektrická zásuvka – připojte do ní
jiná zařízení.
Televizor se náhle vypne.
t
Zkontrolujte nastavení napájení. Mohlo dojít k výpadku napájení.
t
Zkontrolujte, zda je funkce
Aut. pohot. režim
(Závisí na modelu) /
Časovač vypnutí
/
Čas vypnutí
aktivována v nastavení pro
ČAS
.
t
Je-li televizor zapnutý, ale bez signálu, vypne se televizor
automaticky po 15 minutách nečinnosti.
Při připojení k počítači (HDMI) se zobrazí zpráva „Žádný signál“ nebo
„Neplatný formát“.
t
Vypněte/zapněte televizor pomocí dálkového ovladače.
t
Připojte kabel HDMI znovu.
t
Zapněte televizor a restartuje počítač.