LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 79

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

SLOVENČINA
7
V závislosti od vašej polohy pri pozeraní (zľava/sprava/zhora/zdola) sa
vám môže zdať, že jas a farby panela sa menia.
Tento jav sa vyskytuje v dôsledku vlastností panela. Nesúvisí s výkonom
produktu a nejde o poruchu.
* Televízory LED spoločnosti LG využívajú obrazovku LCD s
podsvietením LED.
Ak sa na obrazovke dlhší čas zobrazujete nehybný obraz (napr. logo
vysielacieho kanála, ponuka na obrazovke, scéna z videohry), môže to
spôsobiť poškodenie obrazovky a vypálenie obrazu, ktoré sa označuje aj
ako pretrvávanie obrazu. Záruka na produkt sa nevzťahuje na vypálenie
obrazu.
Vyhýbajte sa dlhodobému zobrazovaniu statického obrazu na televíznej
obrazovke (2 alebo viac hodín, ak ide o televízor LCD, 1 alebo viac hodín,
ak ide o plazmový televízor).
Ak dlhú dobu sledujete na televízore obsah s pomerom strán 4:3, na
okrajoch panela môže dôjsť k vypáleniu obrazu.
Tento jav sa vyskytuje aj u produktov inej značky a nezakladá nárok na
výmenu produktu alebo vrátenie peňazí.
Sprievodné zvuky
„Praskot“: pri sledovaní alebo vypínaní televízora môžete počuť praskot,
ktorý vzniká pri tepelnom zmršťovaní plastov v dôsledku zmeny
teploty a vlhkosti. Tento zvuk je bežný v prípade produktov, v ktorých
sa vyžaduje tepelná deformácia. Bzučanie elektrických obvodov alebo
panela: vysokorýchlostný prepínací obvod, ktorý poskytuje prevažné
množstvo prúdu potrebného na prevádzku produktu, generuje
nízkofrekvenčný zvuk. Tento zvuk sa líši v závislosti od produktu.
Generovaný zvuk nemá vplyv na výkon a spoľahlivosť produktu.
V blízkosti televízora nepoužívajte elektrické spotrebiče s vysokým
napätím(napr. elektrickú mucholapku). Mohlo by to spôsobiť poruchu
výrobku.
Sledovanie 3D zobrazenia (len 3D
modely)
VAROVANIE
Prostredie pri sledovaní
t
Čas sledovania

-
Pri sledovaní obsahu vo formáte 3D si každú hodinu dajte
prestávku 5 až 15 minút. Dlhodobé sledovanie obsahu vo
formáte 3D môže vyvolať bolesti hlavy, závraty, únavu alebo
námahu očí.
Fotosenzitívne osoby trpiace záchvatmi a
chronicky choré osoby
t
Pri vystaveniu pôsobeniu blikajúceho svetla alebo určitým vzorom
v obsahu vo formáte 3D sa u niektorých používateľov môžu
vyskytnúť záchvaty alebo iné abnormálne príznaky.
t
Ak máte pocit nevoľnosti, ste tehotná alebo trpíte chronickou
chorobou, ako je epilepsia, poruchy srdcového rytmu alebo poruchy
krvného tlaku atď., nepozerajte videá vo formáte 3D.
t
Obsah vo formáte 3D sa neodporúča sledovať osobám trpiacim
na stereoslepotu alebo anomálie vnímania priestorového obrazu.
Pri sledovaní sa u nich môže vyskytnúť dvojité videnie alebo
nepohodlie.
t
Ak trpíte na strabizmus (škúlenie), amblyo4u (slabozrakosť)
alebo astigmatizmus, môžete mať problémy s vnímaním hĺbky a v
dôsledku dvojitého videnia môžete ľahko pocítiť únavu. Odporúča
sa, aby ste si dávali prestávky častejšie než priemerná dospelá
osoba.
t
Ak jedným okom vidíte lepšie než druhým okom, pred sledovaním
obsahu vo formáte 3D použite prostriedky na úpravu zraku.
Príznaky vyžadujúce prerušenie alebo ukončenie
sledovania obsahu vo formáte 3D
t
Nesledujte obsah vo formáte 3D, ak pociťujete únavu v dôsledku
nedostatku spánku, prepracovania alebo požitia alkoholu.
t
Ak spozorujete tieto príznaky, prestaňte s používaním alebo
sledovaním obsahu vo formáte 3D a oddýchnite si, kým tieto
príznaky nezmiznú.

-
Ak príznaky pretrvávajú, poraďte sa s lekárom. Medzi takéto
príznaky môže patriť bolenie hlavy, bolenie očí, závraty,
nevoľnosť, búšenie srdca, rozmazané videnie, nepohodlie,
dvojité videnie, nepríjemné pocity z pozerania alebo únava.