LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 83

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

SLOVENČINA
11
1 Vložte a pritiahnite skrutky s okom alebo televízne konzoly a skrutky
na zadnej strane televízora.
t
Ak sú v mieste pre skrutky s okom vložené iné skrutky, najprv
odstráňte tieto skrutky.
2 Nástenné konzoly pripevnite skrutkami k stene. Postavte nástenné
konzoly a skrutky s okom na zadnej časti televízora oproti sebe.
3 Pevne spojte skrutky s okom a nástenné konzoly pomocou silnej
šnúry. Šnúra musí viesť vodorovne s rovným povrchom.
UPOZORNENIE
t
Dbajte na to, aby deti neliezli na televízor, ani sa naň nevešali.
POZNÁMKA
t
Na zabezpečenie televízora použite dostatočne veľkú a silnú
plošinu alebo skrinku.
t
Konzoly, skrutky a lanká nie sú súčasťou dodávky. Môžete si ich
zakúpiť u svojho lokálneho predajcu.
Umiestnenie na stenu
K zadnej strane televízora opatrne pripojte voliteľnú nástennú konzolu
a nainštalujte ju na pevnú stenu kolmú k podlahe. Ak chcete pripojiť
televízor k iným stavebným materiálom, obráťte sa na kvali4kovaných
pracovníkov. Spoločnosť LG odporúča, aby montáž vykonal vyškolený
profesionálny inštalatér. Odporúčame vám používať nástennú konzolu
spoločnosti LG.
Ak nepoužívate nástennú konzolu spoločnosti LG, používajte takú
nástennú konzolu, ktorej vzdialenosť je primerane bezpečná pre
neprerušované pripojenie k externým zariadeniam.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Použite skrutky a nástennú konzolu, ktoré spĺňajú normy asociácie
VESA. Štandardné rozmery súprav držiakov na stenu sú popísané v
nasledujúcej tabuľke.
Položky zakúpené samostatne (Nástenná
konzola)
Model
32/40/43LF63**
32LF65**
49/55LF63**
VESA (A x B)
200 x 200
300 x 300
Štandardná
skrutka
M6
M6
Počet skrutiek
4
4
Nástenná konzola
LSW240B
MSW240
LSW350B
MSW240
Model
42/50/55LF65**
VESA (A x B)
400 x 400
Štandardná
skrutka
M6
Počet skrutiek
4
Nástenná konzola
LSW440B
MSW240
A
B
UPOZORNENIE
t
Pred premiestňovaním alebo inštaláciou televízora najprv odpojte
napájanie. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým
prúdom.
t
Pred inštaláciou TV na stenu odstráňte stojan vykonaním postupu
montáže stojana v opačnom poradí krokov.
t
Ak televízor nainštalujete na strop alebo na naklonenú stenu, môže
spadnúť a spôsobiť vážne zranenie. Používajte len schválený držiak
na stenu od spoločnosti LG a obráťte sa na miestneho predajcu
alebo kvali4kovaných pracovníkov.
t
Nepriťahujte skrutky príliš silno, pretože tým môže dôjsť k
poškodeniu televízora a anulovaniu vašej záruky.
t
Použite skrutky a držiaky na stenu, ktoré spĺňajú normy asociácie
VESA. Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek poškodenie alebo
zranenie spôsobené nesprávnym používaním alebo používaním
nesprávneho príslušenstva.
POZNÁMKA
t
Použite skrutky, ktoré sú na zozname štandardných parametrov
skrutiek asociácie VESA.
t
Súprava držiaka na stenu obsahuje inštalačnú príručku a potrebné
súčasti.
t
Nástenná konzola predstavuje voliteľné príslušenstvo. Ďalšie
príslušenstvo môžete získať u vášho predajcu.
t
Dĺžka skrutiek sa môže u jednotlivých držiakov na stenu líšiť. Uistite
sa, že používate správnu dĺžku.
t
Bližšie informácie nájdete v príručke dodanej s držiakom na stenu.