LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 84

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

12
SLOVENČINA
t
Använd skyddslocket vid installation av väggmonteringsfästet.
Skyddslocket skyddar öppningen från ansamling av damm och
smuts. (Iba ak je pribalený diel s nasledujúcim tvarom)
Pribalený diel
Skyddslock
t
Če nameravate na televizor pritrditi stenski nosilec, v odprtini za
namestitev na steno vstavite distančnika za namestitev na steno,
da prilagodite navpični kot televizorja. (Iba ak je pribalený diel
s nasledujúcim tvarom)
Pribalený diel
Distančnika za
nameščanje na steno
Pripojenia (upozornenia)
K televízoru môžete pripájať rôzne externé zariadenia a prepínaním
režimov vstupu vybrať príslušné externé zariadenie. Viac informácií o
pripájaní externého zariadenia nájdete v príručke dodanej s príslušným
zariadením.
Dostupné externé zariadenia sú: HD prijímače, DVD prehrávače,
videorekordéry, zvukové systémy, úložné zariadenia USB, počítač, herné
zariadenia a iné externé zariadenia.
POZNÁMKA
t
Pripojenie externého zariadenia sa môže líšiť podľa príslušného
modelu.
t
Externé zariadenia pripájajte k televízoru bez ohľadu na poradie
TV portu.
t
Ak zaznamenávate televízny program na DVD rekordér alebo
videorekordér, pripojte televízny vstupný signálový kábel k
televízoru cez DVD rekordér alebo videorekordér. Viac informácií
o zaznamenávaní nájdete v príručke dodanej s pripojeným
zariadením.
t
Postupujte podľa pokynov v príručke k externému zariadeniu.
t
Ak pripájate k televízoru herné zariadenie, použite kábel dodaný s
herným zariadením.
t
V režime PC sa môže s rozlíšením, vertikálnym vzorom, kontrastom
alebo jasom spájať šum. Ak je prítomný šum, zmeňte výstup z PC
na iné rozlíšenie, zmeňte obnovovací kmitočet na iný kmitočet,
prípadne nastavujte v ponuke OBRAZ jas a kontrast, až kým
nedosiahnete čistý obraz.
t
V režime PC sa v závislosti od gra4ckej karty môže stať, že určité
nastavenia rozlíšenia nemusia pracovať správne.
Pripojenie antény
Pripojte televízor ku konektoru antény v stene prostredníctvom kábla
RF (75 Ω).
t
Ak chcete používať viac ako 2 monitory, použite rozdeľovač signálu.
t
Ak je kvalita obrazu slabá, na vylepšenie kvality obrazu správne
pripojte zosilňovač signálu.
t
Ak je pripojená anténa a kvalita obrazu je nízka, skúste otočiť
anténu správnym smerom.
t
Kábel na pripojenie antény a konvertor nie sú súčasťou dodávky.
t
Podporovaný formát zvuku DTV : MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital
Plus, HE-AAC
Pripojenie so satelitnou anténou
(Len satelitné modely)
Pripojte televízor k satelitnej parabolickej anténe cez konektor satelitu
prostredníctvom kábla RF (75 Ω).
Pripojenie modulu CI
(v závislosti od modelu)
Za ogled kodiranih (plačljivih) storitev v digitalnem televizijskem
načinu.
POZNÁMKA
t
Prepričajte se, da je CI modul pravilno vstavljen v režo za PCMCIA
kartice. Če modul ni obrnjen pravilno, lahko pride do poškodbe TV
aparata in PCMCIA reže.
t
Če se na televizorju ne predvaja video ali zvok, ko je priklopljen
modul CI+ CAM, se obrnite na ponudnika anteno/kabelskih/
satelitskih storitev.
Pripojenie pomocou kábla euro
scart
(v závislosti od modelu)
Slúži na prenos obrazového a zvukového signálu z externého zariadenia
do televízora. Prepojte externé zariadenie a televízor prostredníctvom
kábla Euro Scart podľa nasledujúceho obrázku.