LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 89

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

SLOVENČINA
17
Technické parametre
Technické parametre pre bezdrôtový modul
y
Keďže sa kanál pásma používaného v jednotlivých krajinách
môže líšiť, používateľ nemôže zmeniť alebo upraviť prevádzkovú
frekvenciu a tento produkt je nastavený na regionálnu tabuľku
frekvencií.
y
Toto zariadenie by malo byť nainštalované a používané vo
vzdialenosti min. 20 cm od zariadenia a od tela. Táto fráza platí ako
všeobecné vyhlásenie na zváženie prostredia používania.
0197
(Samo modeli LF63**, LF65**)
Technické parametre pre bezdrôtový modul (LGSBW41)
Bezdrôtovú sieť LAN
Bluetooth
Štandard
IEEE 802.11a/b/g/n
Štandard
Bluetooth, verzia
4,0
Frekvenčný
rozsah
2400 až 2483,5 MHz
5150 až 5250 MHz
5725 až 5850 MHz (Pre
krajiny mimo EÚ)
Frekvenčný
rozsah
2400 ~ 2483,5 MHz
Výstupný
výkon
(max.)
802,11a: 13 dBm
802,11b: 15 dBm
802,11g: 14 dBm
802,11n - 2,4GHz: 16 dBm
802,11n - 5GHz: 16 dBm
Výstupný
výkon
(max.)
10 dBm alebo menej