LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 92

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

2
ROMÂNĂ
Instrucţiuni de siguranţă
Citiţi cu atenţie aceste măsuri de siguranţă înainte
de a utiliza produsul.
AVERTISMENT
Nu amplasaţi televizorul şi telecomanda în următoarele medii:
t
Într-un loc expus luminii directe a soarelui
t
Într-o zonă cu nivel crescut de umiditate, cum ar # o cameră de
baie
t
În apropierea unei surse de căldură, cum ar # sobe şi alte
dispozitive care produc căldură
t
În apropierea blaturilor de bucătărie sau a umidi#catoarelor, unde
produsele pot # expuse rapid la abur sau ulei
t
Într-o zonă expusă ploii sau vântului
t
În apropierea containerelor de apă, cum ar # vazele
Nerespectarea acestor indicaţii poate avea ca urmare izbucnirea unui
incendiu, electrocutarea, defectarea produsului sau deformarea
acestuia.
Nu amplasaţi produsul în locuri în care poate # expus la praf. Aceasta
poate cauza pericol de incendiu.
Ştecherul de alimentare permite deconectarea produsului. Ştecherul
trebuie să #e întotdeauna uşor accesibil.
Nu atingeţi ştecherul cu mâinile ude. În plus, dacă pinul cablului este
ud sau acoperit de praf, uscaţi complet ştecherul sau ştergeţi praful.
Există riscul de electrocutare din cauza umezelii în exces.
Asiguraţi-vă că aţi conectat cablul de alimentare la o sursă de
alimentare cu împământare. (Exceptând dispozitivele care nu sunt
împământate.) Există riscul de electrocutare sau de rănire.
Introduceţi complet cablul de alimentare. În cazul în care cablul de
alimentare nu este introdus complet, există riscul izbucnirii unui
incendiu.
Asiguraţi-vă că nu lăsaţi cablul de alimentare să intre în contact cu
obiecte #erbinţi, cum ar # un corp de încălzire. Aceasta poate cauza
pericol de incendiu sau electrocutare.
Nu amplasaţi obiecte grele sau chiar produsul pe cablurile de
alimentare. În caz contrar, este posibil ca acest lucru să cauzeze un
incendiu sau electrocutare.
Îndoiţi cablul antenei între interiorul şi exteriorul clădirii, pentru a
împiedica pătrunderea ploii.
Aceasta ar putea cauza pătrunderea apei în produs şi electrocutarea.
La montarea televizorului pe perete, asiguraţi-vă că în urma instalării
nu lăsaţi cablul de alimentare şi cel pentru semnal să atârne în spatele
televizorului. Aceasta poate cauza un incendiu sau electrocutare.