LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 93

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

ROMÂNĂ
3
Nu conectaţi prea multe dispozitive electrice la o singură priză electrică
multiplă. În caz contrar, acest lucru poate provoca un incendiu cauzat
de supraîncălzire.
Nu scăpaţi produsul şi aveţi grijă ca acesta să nu cadă când conectaţi
dispozitivele externe.
În caz contrar, acest lucru poate cauza vătămări corporale sau
deteriorarea produsului.
Desiccant
Nu lăsaţi materialul de ambalare anti-umezeală sau ambalajul de
vinilin la îndemâna copiilor.
Dacă este înghiţit, materialul de protecţie împotriva umezelii este
nociv. Dacă o persoană înghite material din greşeală, încercaţi să îi
induceţi voma şi mergeţi la cel mai apropiat spital. În plus, ambalajul
de vinilin poate cauza sufocare. Nu îl lăsaţi la îndemâna copiilor.
Nu lăsaţi copiii să se urce pe sau să se agaţe de televizor.
În caz contrar, televizorul poate cădea, cauzând vătămări corporale
grave.
Aveţi grijă cum depozitaţi la deşeuri bateriile consumate, pentru a feri
copiii de pericolul de a le înghiţi.
În cazul în care un copil înghite o baterie, transportaţi-l imediat la
medic.
Nu introduceţi un conductor (cum ar # beţişoare metalice) în unul din
capetele cablului de alimentare atunci când celălalt capăt este conectat
la terminalul de intrare din perete. De asemenea, nu atingeţi cablul de
alimentare imediat după ce l-aţi conectat la terminalul de intrare din
perete. Există riscul electrocutării. (În funcţie de model)
Nu aşezaţi sau depozitaţi substanţe in&amabile în apropierea
produsului. Există riscul de explozie sau de incendiu, ca urmare a
manevrării neatente a substanţelor in&amabile.
Nu scăpaţi în produs obiecte metalice, cum ar # monede, ace de păr,
beţişoare sau #re de sârmă, şi nici produse in&amabile, cum ar # hârtie
sau chibrituri. Copiii trebuie să #e foarte atenţi când sunt în apropierea
produsului. Există pericol de electrocutare, incendiu sau vătămare
corporală. Dacă scăpaţi un corp străin în produs, deconectaţi cablul de
alimentare şi contactaţi centrul de service.
Nu pulverizaţi apă pe produs şi nu-l curăţaţi cu substanţe in&amabile
(diluant sau benzen). Acest lucru poate cauza electrocutarea sau un
incendiu.
Nu supuneţi produsul la impacturi, nu lăsaţi alte obiecte să cadă în
produs şi nu scăpaţi obiecte pe ecran.
Există riscul de rănire sau de deteriorare a produsului.
Nu atingeţi niciodată produsul sau antena acestuia în timpul unei
furtuni cu descărcări electrice. Există riscul electrocutării.
Nu atingeţi niciodată priza de perete dacă există scurgeri de gaz;
deschideţi fereastra şi aerisiţi.
Aceasta poate cauza un incendiu sau arsuri provocate de scântei.