LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 94

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

4
ROMÂNĂ
Nu dezasamblaţi, reparaţi sau modi#caţi produsul la propria apreciere.
Acest lucru poate cauza electrocutarea sau un incendiu.
Contactaţi un centru de service pentru veri#care, calibrare sau reparaţii.
În cazul în care survine oricare dintre următoarele situaţii, deconectaţi
imediat produsul de la sursa de alimentare şi contactaţi centrul local
de service.
t
Produsul a fost supus unui impact puternic
t
Produsul a fost deteriorat
t
În produs au pătruns obiecte străine
t
Produsul a emanat fum sau un miros ciudat
Aceasta poate avea ca rezultat un incendiu sau electrocutarea.
Dacă intenţionaţi să nu utilizaţi produsul pentru un timp îndelungat,
deconectaţi cablul de alimentare de la produs.
Praful care se depune poate cauza un incendiu, iar deteriorarea izolaţiei
poate cauza scurgeri de electricitate, electrocutare sau incendiu.
Aparatul nu trebuie să #e expus la picurare sau stropire şi nu trebuie să
amplasaţi recipiente cu lichid, cum ar # vaze de &ori, pe aparat.
Nu montaţi produsul pe un perete dacă este posibil să #e expus la ulei
sau vapori de ulei. Acest lucru poate deteriora produsul şi poate cauza
căderea acestuia.
Dacă în produs (adaptor c.a., cablu de alimentare, TV) pătrund apă sau
alte substanţe, deconectaţi cablul de alimentare şi contactaţi imediat
centrul de service. În caz contrar, este posibil ca acest lucru să aibă drept
rezultat un incendiu sau electrocutare.
Utilizaţi doar un adaptor c.a. autorizat şi cablul de alimentare aprobat
de LG Electronics. Nerespectarea acestor indicaţii poate avea ca urmare
izbucnirea unui incendiu, electrocutarea, defectarea produsului sau
deformarea acestuia.
Nu dezasamblaţi niciodată adaptorul c.a. sau cablul de alimentare.
Aceasta poate avea drept rezultat un incendiu sau electrocutarea.
ATENŢIE
Instalaţi produsul în locuri în care nu există unde radio.
Între antena de exterior şi liniile de alimentare trebuie să existe o
distanţă su#cientă, pentru a preveni atingerea antenei de exterior
de acestea chiar şi în cazul căderii sale. Acest lucru poate cauza
electrocutarea.
Nu instalaţi produsul pe rafturi instabile, pe suprafeţe înclinate sau
în alte locuri de acest fel. De asemenea, evitaţi locurile în care există
vibraţii sau care nu pot asigura susţinerea sigură a produsului.
În caz contrar, produsul poate cădea sau se poate răsturna, cauzând
vătămări corporale sau deteriorarea acestuia.
Dacă instalaţi televizorul pe un suport, trebuie să luaţi măsuri de
prevenire a răsturnării produsului. În caz contrar, produsul poate cădea,
cauzând vătămări corporale.
Dacă doriţi să montaţi produsul pe un perete, ataşaţi interfaţa de
montare VESA standard (componente opţionale) la partea din spate a
produsului. Când instalaţi televizorul utilizând consola de montare pe
perete (componente opţionale), #xaţi-l cu atenţie, pentru a nu-l scăpa.