LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 95

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

ROMÂNĂ
5
Utilizaţi doar ataşamentele/accesoriile speci#cate de producător.
La instalarea antenei, consultaţi un tehnician de service cali#cat.
Altfel, se poate produce pericol de incendiu sau de electrocutare.
Vă recomandăm să menţineţi o distanţă de cel puţin 2 - 7 ori mai mare
decât diagonala ecranului, în timpul vizionării la televizor.
Dacă vă uitaţi la televizor o perioadă de timp îndelungată, acest lucru vă
poate provoca vedere neclară.
Utilizaţi numai tipul de baterii speci#cat. Altfel, telecomanda se poate
deteriora.
Nu amestecaţi baterii noi şi baterii vechi. Acest lucru poate cauza
supraîncălzirea şi curgerea bateriilor.
Nu expuneţi bateriile la căldură excesivă, de exemplu păstraţi-le la
distanţă de lumina directă a soarelui, şeminee deschise sau radiatoare
electrice.
NU amplasaţi bateriile nereîncărcabile în dispozitivul de încărcare.
Asiguraţi-vă că nu există obiecte între telecomandă şi senzorii acesteia.
Semnalul telecomenzii poate # perturbat de lumina soarelui sau de o
altă lumină puternică. În acest caz, creaţi întuneric în încăpere.
La conectarea unor dispozitive externe, cum ar # console pentru jocuri
video, asiguraţi-vă că utilizaţi cabluri de conectare su#cient de lungi. În
caz contrar, produsul se poate răsturna, cauzând vătămări corporale sau
deteriorarea produsului.
Nu porniţi/opriţi produsul conectând sau deconectând cablul de
alimentare la/de la priza de perete. (Nu utilizaţi cablul de alimentare în
locul comutatorului.)
Acest lucru poate cauza defecţiuni mecanice sau electrocutare.
Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile de instalare de mai jos, pentru a
împiedica supraîncălzirea produsului.
t
Distanţa dintre produs şi perete trebuie să #e mai mare de 10 cm.
t
Nu instalaţi produsul într-ul loc în care nu există ventilaţie (de ex.,
pe un raft de bibliotecă sau într-un dulap).
t
Nu instalaţi produsul pe un covor sau pe o pernă.
t
Asiguraţi-vă că fanta de ventilaţie nu este obturată de o faţă de
masă sau o perdea.
În caz contrar, acest lucru poate avea ca rezultat izbucnirea unui
incendiu.
Aveţi grijă să nu atingeţi ori#ciile de ventilare în timp ce vizionaţi la
televizor un timp îndelungat deoarece acestea se pot încălzi. Acest lucru
nu afectează funcţionarea sau performanţa produsului.
Veri#caţi periodic cablul aparatului, iar dacă aspectul acestuia indică
deteriorări, scoateţi-l din priză, întrerupeţi utilizarea aparatului şi
înlocuiţi cablul cu unul de schimb de acelaşi fel, de la un furnizor
autorizat de service.
Nu lăsaţi praful să se aşeze pe pinii ştecherului sau pe priză.
Aceasta poate cauza pericol de incendiu.