LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 96

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

6
ROMÂNĂ
Protejaţi cablul de alimentare împotriva şocurilor #zice sau mecanice,
cum ar # răsucirea, îndoirea, strangularea, prinderea cu uşa sau călcarea
pe acesta. Acordaţi o atenţie deosebită ştecherelor, prizelor de perete şi
locului în care cablul iese din aparat.
Nu apăsaţi cu putere pe panou cu mâna sau cu un obiect ascuţit, cum ar
# unghia, un creion sau un pix, şi nu îl zgâriaţi.
Evitaţi atingerea ecranului sau apăsarea îndelungată a acestuia cu
degetul (degetele). Dacă nu respectaţi această instrucţiune, pe ecran
pot apărea efecte temporare de distorsiune.
La curăţarea produsului şi a componentelor acestuia, întâi deconectaţi
alimentarea şi curăţaţi ştergând cu o lavetă moale. Aplicarea unei forţe
excesive poate cauza zgârieturi sau decolorare. Nu pulverizaţi apă şi nu
ştergeţi cu o lavetă umedă. Nu utilizaţi niciodată produse de curăţat
sticla, produse de lustruit destinate autovehiculelor sau de uz industrial,
substanţe abrazive sau ceară, benzen, alcool etc., ce pot deteriora
produsul şi panoul acestuia.
În caz contrar, acest lucru poate avea ca rezultat izbucnirea unui ince
ndiu, electrocutare sau deteriorarea produsului (deformare, corodare
sau spargere).
Cât timp această unitate este conectată la priza de perete c.a., aceasta
nu va # deconectată de la sursa de alimentare c.a. chiar dacă o opriţi de
la ÎNTRERUPĂTOR.
La deconectarea cablului, ţineţi de ştecăr şi scoateţi-l din priză.
Dacă #rele din interiorul cablului de alimentare se deconectează, acest
lucru poate cauza izbucnirea unui incendiu.
La mutarea produsului, asiguraţi-vă că întâi opriţi alimentarea cu
energie. Apoi, deconectaţi cablurile de alimentare, cablurile antenei şi
toate cablurile de conectare.
Televizorul sau cablul de alimentare se pot deteriora, ceea ce poate duce
la apariţia unui pericol de incendiu sau la electrocutare.
La mutarea sau la despachetarea produsului, lucraţi cu încă o persoană,
deoarece produsul este greu. În caz contrar, acest lucru poate avea ca
rezultat vătămarea corporală.
Contactaţi un centru de service o dată pe an pentru a curăţa
componentele interne ale produsului.
Praful acumulat poate cauza defecţiuni mecanice.
Pentru service, consultaţi personalul de service cali#cat. Service-ul este
necesar atunci când aparatul a fost deteriorat în vreun fel, cum ar #
deteriorarea cablului de alimentare sau a ştecherului, vărsarea de lichid
sau scăparea de obiecte pe aparat, expunerea la ploaie sau umezeală
a aparatului, nefuncţionarea normală a aparatului sau dacă acesta a
fost scăpat.
Dacă produsul pare a # rece la atingere, este posibil să apară o mică
„scintilaţie” pe ecran când acesta este pornit. Acest lucru este normal,
nu este nimic în neregulă cu produsul.
Panoul este un produs de înaltă tehnologie, cu rezoluţia de două
până la şase milioane de pixeli. Este posibil să vedeţi pe panou mici
puncte negre şi/sau puncte puternic colorate (roşii, albastre sau verzi)
cu dimensiunea de 1 ppm. Acest lucru nu indică o defecţiune şi nu
afectează performanţa şi siguranţa produsului.
Acest fenomen este prezent şi la produse ale terţilor şi nu constituie
motiv pentru schimbarea produsului sau înapoierea banilor.