LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 99

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

ROMÂNĂ
9
Achiziţionare separată
Elementele care se achiziţionează separat pot # schimbate sau
modi#cate în vederea îmbunătăţirii calităţii, fără nicio noti#care.
Contactaţi distribuitorul pentru a achiziţiona aceste articole.
Aceste dispozitive funcţionează doar cu anumite modele.
Numele modelului sau designul poate # modi#cat în funcţie de
actualizarea funcţiilor produsului, circumstanţele sau politicile
producătorului.
(În funcţie de model)
AG-F***
Ochelari Cinema 3D
AN-MR600
Telecomandă
magică
AN-VC550
Cameră Smart
AG-F***DP
Ochelari Dual Play
Dispozitiv audio LG
Întreţinere
Curăţarea televizorului
Curăţaţi televizorul în mod regulat pentru a obţine cele mai bune
performanţe şi a prelungi durata de viaţă a produsului.
t
Mai întâi asiguraţi-vă că opriţi alimentarea şi deconectaţi cablul de
alimentare şi toate celelalte cabluri.
t
Când televizorul este lăsat nesupravegheat şi nu este utilizat
pentru o perioadă îndelungată, deconectaţi cablul de alimentare
de la priza de perete pentru a împiedica posibile deteriorări din
cauza descărcărilor electrice sau supratensiunilor.
Ecranul, rama, carcasa şi suportul
Pentru a îndepărta praful sau murdăria uşoară, ştergeţi suprafaţa cu o
cârpă uscată, curată şi moale.
Pentru a îndepărta murdăria persistentă, ştergeţi suprafaţa cu o cârpă
moale umezită în apă curată sau în detergent slab diluat. Apoi ştergeţi
imediat cu o cârpă uscată.
t
Evitaţi în orice moment să atingeţi ecranul, deoarece acest lucru
poate avea drept rezultat deteriorarea ecranului.
t
Nu împingeţi, nu frecaţi şi nu loviţi suprafaţa ecranului cu unghia
sau cu un obiect ascuţit, deoarece acest lucru poate duce la apariţia
zgârieturilor şi la distorsiuni ale imaginilor.
t
Nu utilizaţi substanţe chimice, deoarece acestea pot deteriora
produsul.
t
Nu pulverizaţi lichide pe suprafaţă. Dacă pătrunde apă în
televizor, aceasta poate conduce la incendii, electrocutare sau la o
funcţionare defectuoasă.
Cablul de alimentare
Îndepărtaţi în mod regulat praful sau murdăria acumulate pe cablul de
alimentare.
Ridicarea şi deplasarea
televizorului
Atunci când deplasaţi sau ridicaţi televizorul, citiţi următoarele pentru a
împiedica zgârierea sau deteriorarea televizorului şi pentru transportare
sigură, indiferent de tip şi dimensiune.
t
Este recomandat să deplasaţi televizorul în cutia sau în materialul
de ambalare în care acesta a sosit iniţial.
t
Înainte de a deplasa sau de a ridica televizorul, deconectaţi cablul
de alimentare şi toate cablurile.
t
Atunci când ţineţi televizorul în mână, ecranul nu trebuie să #e
orientat spre dvs. pentru a evita deteriorarea.
t
Ţineţi ferm partea inferioară şi cea superioară ale cadrului
televizorului. Asiguraţi-vă că nu ţineţi mâna în partea transparentă,
în zona difuzoarelor sau a grilajului difuzoarelor.
t
Atunci când transportaţi un televizor mare, trebuie să existe cel
puţin 2 persoane.
t
Atunci când transportaţi televizorul în mână, ţineţi televizorul aşa
cum se arată în ilustraţia următoare.
t
Atunci când transportaţi televizorul, nu îl expuneţi la şocuri sau la
vibraţii excesive.
t
Atunci când transportaţi televizorul, ţineţi televizorul vertical, nu
întoarceţi niciodată televizorul lateral şi nu îl înclinaţi către stânga
sau către dreapta.
t
Nu aplicaţi presiune excesivă pentru a cauza curbarea/îndoirea
şasiului cadrului deoarece ecranul s-ar putea deteriora.
t
La utilizarea televizorului, aveţi grijă să nu deterioraţi butonul
joystick scos în relief.
ATENŢIE
t
Evitaţi în orice moment să atingeţi ecranul, deoarece acest lucru
poate avea drept rezultat deteriorarea ecranului.
t
Nu deplasaţi televizorul ţinând în mână suporturile pentru cabluri,
deoarece acestea se pot rupe şi se pot produce vătămări corporale
şi deteriorarea televizorului.