Makita 18v Lxt Lithium-ion Cordless Heated Jacket, Jacket Only (black, L) Instruction Manual – Page 1

Posted on 11 Jun, 2019
Manufacturer: Makita
Category: Heated Jackets
Product: Makita 18v Lxt Lithium-ion Cordless Heated Jacket, Jacket Only (black, L)
Model Number: DCJ205ZL
Pages: 80
File size: 8 MB

EN
Cordless Heated Jacket /
Cordless Heated Vest
INSTRUCTION MANUAL
5
FRCA
Veste Chauffante /
Blouson sans manche sans fil
MANUEL D'INSTRUCTION
12
ESMX
Chamarra Electro-Térmica a
Batería / Chaleco Electrotérmico
MANUAL DE INSTRUCCIONES
20
PTBR
Jaqueta Térmica a Bateria /
Colete Térmico a Bateria
MANUAL DE INSTRUÇÕES
28
ID
Jaket Penghangat Nirkabel /
Rompi Penghangat Nirkabel
PETUNJUK PENGGUNAAN
35
VI
Áo Khoác Dài Tay Làm Ấm Dùng
Pin / Áo Khoác Không Tay Làm
Ấm Dùng Pin
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
43
TH
เสื้อแจ็กเก็ตให้ความอบอุ่นไร้สาย /
เสื้อกั๊กให้ความอบอุ่นไร้สาย
คู่มือการใช้งาน
50
ZHCN
充电式发热保暖外套/
充电式电热背心
使用说明书
58
ZHTW
充電式發熱保暖外套/
充電式發熱背心
使用說明書
66
KO
충전
보온자켓
/
충전식
발열
조끼 취급
설명서
74
CJ105D / DCJ205 /
CJ106D / DCJ206 /
CV102D / DCV202
IMPORTANT:
Read Before Using.
IMPORTANT :
Lire avant usage.
IMPORTANTE:
Lea antes de usar.
IMPORTANTE:
Leia este manual antes de usar a ferramenta.
PENTING:
Bacalah Sebelum Menggunakan.
QUAN TRỌNG:
Đọc Trước Khi Sử Dụng.
สิ่งส�าคัญ:
อ่านก่อนใช้งาน
重要事项:
使用前请阅读。
重要事項:
使用前請閱讀。
중요
:
사용하기
전에
읽어
주십시오
.