Metabo SPA 1200 User Manual – Page 106

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

SUOMI
106
Tarkasta sähköjohto, pistoke, pisto-
rasia ja
sulake.
Moottori ylikuumentunut, esim. tylsän
sahanterän tai kotelon purutukoksen
seurauksena:
Poista ylikuumentumisen aiheuttaja,
anna jäähtyä muutaman minuutin.
Kytke laite sitten uudelleen päälle.
Kierrosluku ei nouse riittävästi
Ylikuormitussuoja: kierrosluku kuormi-
tettuna laskee
VOIMAKKAASTI:
Moottorin lämpötila on liian korkea!
Anna koneen käydä kuormittamatta,
kunnes kone on jäähtynyt.
Ylikuormitussuoja: kierrosluku kuormi-
tettuna laskee HIEMAN:
Konetta ylikuormitetaan. Työskente-
le edelleen vähennetyllä kuormituk-
sella.
Ilmoitettua huippukierroslukua ei saavu-
teta - moottori saa liian alhaista verkko-
jännitettä:
Käytä lyhyempää virtajohtoa tai suu-
remmalla poikkileikkauksella varus-
tettua virtajohtoa (
1,5 mm
2
).
Anna sähköalan a
mmattilaisen tar-
kastaa virtalähde.
Sahan tehokkuus laskee
Tylsä sahanterä (terän sivulla voi olla
palojälkiä):
Vaihda sahanterä (katso lukua
"Huolto").
Purunpoisto tukossa
Puruimuria ei ole liitetty paikalleen tai
imuteho on liian alhainen:
Kytke puruimuri paikalleen tai lisää
imutehoa (ilmavirran nopeus
20 m/
sec purunpoistop
utken kohdalla.
14. Tekniset tiedot
Jännite
V
220 - 240 (1
50/60 Hz)
Teho
ottoteho P
1
antoteho P
2
kW
kW
2,00 kW S6 20%
1,27 kW S6 20%
Ottovirta
A
9
Sulake min.
A
16 (hidas)
Suojaluokka
IP 20
Nimelliskierrosluku kuormitt
amatta (kun 230V)
min
-1
4200
Sahausnopeus (kun 230V)
m/s
57
Halkaisukiilan vahvuus
mm
2,3
Sahanaterä
Sahanterän halkaisija (ulko)
Sahanterän reikä (sisä)
Sahausleveys
Sahanterän rungon enimmäisvahvuus
mm
mm
mm
mm
250 - 254
30
2,4
1,6
Sahauskorkeus
pystysuoralla sahanterällä
sahanterä 45°:een kulmassa
mm
mm
0...87
0...50
Maks. sahausleveys rinn
akkaisvasteen kanssa
mm
630
Maks. poikkileikkausleveys
kulmavasteen kanssa
mm
200
Mitat
ilman konejalustaa (P x L x K)
konejalustan kanssa (P x L x K)
Sahapöydän pituus
Sahapöydän leveys
mm
mm
mm
mm
740 x 750 x 355
790 x 945 x 850
670/970
715/995
Laitteen paino konejalustan kanssa
kg
33,4
Melupäästöarvot normin EN 61029 mukaan *
A-äänenpainetaso L
pA
A-äänentehotaso L
WA
Mittausepävarmuus (K
pA
, K
WA)
dB (A)
dB (A)
dB (A)
99
112
3