Metabo SPA 1200 User Manual – Page 107

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

SUOMI
107
* Päästöarvot
Nämä arvot mahdollistavat
sähkötyökalun päästöjen arvioimisen ja erilaisten sä
hkötyökalujen keskinäisen vertailun. Kulloisistak
in
käyttöolosuhteista, sähkötyökalun kunnosta ta
i käyttötarvikkeesta riippuen
todellinen kuormitus voi olla kyseisiä arvoja suurem
pi tai
pienempi. Huomioi arvioinnissa työtauot ja
vähäisemmän kuormituksen jaksot. Määritä nä
mä tekijät huomioiden arvioitujen arvojen
perusteella käyttäjän suojaamis
een vaadittavat toimenpiteet.