Metabo SPA 1200 User Manual – Page 108

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

108
NORSK
1.
Oversikt over sagen
2.
Les dette først!
3.
Sikkerhet
4.
Oppstilling
5.
Før bruk
6.
Bruk
7.
Transport
8.
Vedlikehold og pleie
9.
Tips og triks
10.
Tilgjengelig tilbehør
11.
Reparasjon
12.
Avhending
13.
Problemer og feil
14.
Tekniske data
1.
Oversikt over sagen
3
1
4
5
6
7
12
13
15
18
17
Bakside:
22
23
2
24
Høyre side:
20
8
16
21
19
11
9
14
10
1
Tverranslag
2
Bordforlengelse
3
Sponhette
4
Avsugadapter
5
Avsugslange
6
Parallellanslag
7
Skyvepinne
8
Bordutvidelse
9
Klemhåndtak for bordutvidelse
10
Holder, skyvepinne
11
Pedal/håndtak
12
På/av-bryter
13
Håndratt for innstilling av hel-
ningsvinkelen
14
Sveiv for å stille inn skjærehøy-
den
15
Helningsbegrensningsstopp
16
Klemhåndtak for å sette fast hel-
ningsvinkelen
17
Sagbladholder
18
Verktøyholder
19
U-nøkkel
20
Holder, sponhette
21
Underlag parallellanslag
22
Underlag tverranslag
23
Kabelholder
24
Sponutkast
Innhold
17028992_10_TS254_NO.fm
Origin
albruksanvisning
NORSK