Metabo SPA 1200 User Manual – Page 111

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

NORSK
111
Sikkerhetstegn
Fare!
Mislighold av følgende
advarsler kan føre til al-
vorlige person- eller ma-
terielle skader.
Les bruksanvisningen.
Ikke berør sagbladet mens
det er i drift.
Bruk vernebriller og
hørselvern.
Ikke bruk apparatet i fukti-
ge eller våte omgivelser.
3.4
Sikkerhetsinnretninger
Spaltekniv
Spaltekniven
(33)
forhindrer at tennene
på vei oppover får tak i arbeidsemnet og
slenger det mot brukeren.
Spaltekniven må alltid være montert når
sagen er i bruk.
Sponhette
Sponavsuget
(34)
beskytter mot utilsik-
tet berøring av sagbladet og mot spon
som blir slengt rundt.
Sponhetten må alltid være montert når
sagen er i bruk.
Skyvepinne
Skyvepinnen
(35)
tjener som en forlen-
gelse av hånden og sørger for en sikker
føring av arbeidsemnet forbi sagen uten
å risikere uaktsom berøring av sagbla-
det.
Skyvepinnen må alltid
brukes hvis av-
standen mellom sagbladet og et paral-
lellanslag er mindre enn 120 mm.
.
Skyvepinnen må føres i en vinkel på 20°
... 30° mot overflaten på sagbordet.
Når skyvepinnen ikke er i bruk, må den
oppbevares sammen med maskinen.
Hvis skyvepinnen er skadet må den
skiftes ut.
Sørg for å stå stødig, og hold
alltid balansen.
Oppstilling uten maskinstativ:
1. To personer løfter sagen ut av em-
ballasjen.
2. Sett sagen på et st
abilt bord eller en
arbeidsbenk.
3. Skru sagen fast i bordet eller ar-
beidsbenken.
Oppstilling med maskinstativ:
1. To personer løfter apparatet ut av
emballasjen.
2. Sett apparatet på gulvet.
3. Løft apparatet i håndtakene og still
det på høykant
4. Trekk ut
(36)
håndtakene, vri dem
og la dem klikke på plass.
5. Klapp ut begge de nedre bordbeina.
Det gjør du ved å trykke den røde
svinghendelen
(37)
nedover (med
foten eller hånden) og vippe ned
bordbeina.
6. Vipp apparatet litt bakover og trykk
begge bordbeina nedover. De røde
svinghendlene
(37)
må klikke på
plass.
7. Klapp ut begge de øvre bordbeina.
Det gjør du ved å skyve de røde
svinghendlene
(38)
mot høyre og
vippe ned bordbeina.
De røde svinghendlene på klikke på
plass.
.
8. Ta tak i sagen midt på det øvre ram-
mestativet. Trekk sagen opp og sett
den på plass. (Hold foten mot den
justerbare foten for å unngå at sa-
gen sklir når du monterer den).
(30)
Avhendingssymbol – apparatet
avhendes hos produsenten
(31)
Byggeår
(32)
Dimensjoner for godkjente sag-
blader
33
34
4.
Oppstilling
35
36
37
38