Metabo SPA 1200 User Manual – Page 46

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

NEDERLANDS
46
5. De beide onderste tafelpoten uit-
klappen. Hiervoor de rode zwenk-
hendel
(37)
omlaag drukken (met de
voet of de hand) en de tafelpoten
naar beneden draaien.
6. Apparaat enigszin
s naar achteren
kantelen en beide
tafelpoten omlaag
drukken. De rode zwenkhendels
(37)
moeten inklikken.
7. De beide bovenste tafelpoten uit-
klappen. Hiervoor de rode zwenk-
hendel
(38)
naar rechts schuiven en
de tafelpoten naar beneden draaien.
De rode zwenkhendels moeten in-
klikken.
.
8. De zaag bij de bovenste framecon-
structie in het midden beetpakken.
Zaag omhoogtrekken en neerzetten.
(Stelvoet met voet tegenhouden om
te voorkomen dat de zaag bij het op-
stellen wegglijdt).
9. Oneffenheden in de vloet met de
stelvoet
(39)
compenseren.
5.1
Montage
Spouwmes
Aanwijzing:
Het spouwmes is bij de levering reeds
correct ingesteld. Uitrichten bij de inge-
bruikname is slechts noodzakelijk, wan-
neer het spouwmes bij het transport is
versteld.
1. Breng het zaagblad
in de bovenste
stand.
2. Schroef
(40)
tegen de klok in draai-
en, tafelinzetstuk optillen en uitne-
men.
3. Vastzethendel
(41)
losdraaien (
te-
gen de klok in
draaien!).
4. Spouwmes
(42)
uit de onderste
transportstand tot aan de aanslag
naar boven trekken.
5. Uitrichting spouwmes controleren:
– tussen de zaagtandomtrek en de
punt van het spouwmes moet een
afstand van
3tot5
mm blijven.
– Het spouwmes moet met het
zaagblad in een rechte lijn liggen.
Gevaar!
Het spouwmes is een van de onder-
delen die tot de veiligheidsvoorzie-
ningen van het apparaat behoren.
Het spouwmes moet juist gemon-
teerd zijn om een veilige werking te
garanderen.
Alleen wanneer een nieuwe uitrichting
van het
spouwmes vereist is:
1. Vastzethendel
(41)
losdraaien (
te-
gen de klok in
draaien!).
2. Spouwmes
(42)
verticaal uitrichten:
tussen de zaagtandomtrek en de
punt van het spouwmes moet een
afstand van 3 tot 5 mm blijven.
3. Vastzethendel
(41)
aantrekken (
met
de klok mee
draaien!).
36
37
38
5.
Ingebruikneming
39
40
41
42
max. 5