Metabo SPA 1200 User Manual – Page 52

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

NEDERLANDS
52
9. Monteer een nieuw zaagblad (let op
de draairichting van de zaagtan-
den!).
Gevaar!
Gebruik uitsluiten
d zaagbladen, die
voldoen aan de specificaties in de
Technische gegevens en de norm
EN 847-1 – bij ongeschikte, bescha-
digde of vervormde zaagbladen kun-
nen onder invloed van de middel-
puntvliedende kracht delen
weggeslingerd worden.
Niet gebruiken:
– Zaagbladen waarvan het maxi-
male toerental onder het nomina-
le onbelaste toerental van de
zaagbladen ligt
(zie "Technische
gegevens");
– Zaagbladen van hooggelegeerd
sneldraaistaal
(HS of HSS);
– Zaagbladen waarvan de zaag-
breedte kleiner of waarvan de
stambladdikte groter is dan de
dikte van het spouwmes.
– Zaagbladen met zichtbare be-
schadigingen (scheurtjes) of
– Slijpschijven.
Gevaar!
– Het zaagblad moet gemonteerd
worden met originele fabrieks-
klemflensen.
– Gebruik nooit losse spanringen.
Het zaagblad zou vanzelf los kun-
nen komen.
– De zaagbladen moeten uitgeba-
lanceerd zijn. Ze mogen niet tril-
len, anders kunnen ze tijdens het
werken vanzelf loskomen.
10. Buitenste zaagbladflens
(67)
op-
schuiven.
11. Spanmoer
(68)
losdraaien (linkse
schroefwinding!). Spanmoer
(68)
met steeksleutel
draaien
en tegelijk
de hendel van de zaagbladvergren-
deling
(65)
omhoog
trekken
,
tot hij
inklikt.
12. Hendel vasthouden en de spanmoer
tegen de klok in
handvast
aantrek-
ken.
Gevaar!
– U mag de steel van de sleutel
niet verlengen om het zaagblad
steviger vast te kunnen zetten.
– Sla ook niet op de steel van de
sleutel om de klembout beter
vast te zetten.
13. Spouwmes overeenkomstig de
zaagbladgrootte
(69)
instellen.
(Spouwmesinstelling zie 5.1)
14. Tafelinzetstuk bevestigen.
15. Beschermkap bevestigen.
8.2
Aanslagbegrenzing
instellen
1.
Aanslagbegrenzingshendel
(71)
voor het hoekbereik op 0° / 45° in-
stellen
.
2. Ingestelde hellingshoek vergrende-
len door spanhefboom
(70)
vast te
zetten.
3. Hellingshoek controleren:
– 0° = loodrecht op het zaagblad
– 45° met de speciale hoekmaat.
Worden deze waarden niet heel
nauwkeurig bereikt:
4. kruiskopschroef
(72)
van de betref-
fende excenterschijf
losdraaien en
de excenterschijf verstellen tot de
hellingshoek ten opzichte van de
zaagtafel in de ei
ndposities precies
(= haaks), resp. 45° bedraagt.
5. Kruiskopschroef van de excenter-
schijf weer vastdraaien.
6. Na het verstellen van de aanslagbe-
grenzing, hoekschaal aan de voor-
kant eventueel opnieuw afstellen.
Aanwijzing:
Om de hellingsbegrenzing van -1,5° tot
46,5° in te stellen moet de aanslagbe-
grenzingshendel naar
buiten worden
getrokken.
8.3
Machine opbergen
Gevaar!
Berg het apparaat buiten het bereik
van kinderen op. Sla het apparaat zo
op dat het niet door onbevoegden in
werking kan worden
gesteld en nie-
mand zich aan het staande apparaat
kan verwonden.
Let op!
De machine mag niet
in de open of
in een vochtige ruimte opgeborgen
worden.
8.4
Onderhoud
De zaag schoonmaken
Zaagsel en stof me
t een stofzuiger
of borstel verwijderen uit:
– geleidingselementen voor het in-
stellen van het zaagblad
– ventilatie-openingen van de mo-
tor
– zaagbladkast
– hoogte-afstelling
– zwenkgeleiding
Voor u de machine inschakelt
Visuele controle, of
– afstand zaagblad – spouwmes 3 tot
5mm is.
– spouwmes met het zaagblad in een
rechte lijn ligt.
69
70
71
72