Metabo SPA 1200 User Manual – Page 54

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

NEDERLANDS
54
De motortemperatuur is te hoog! De
machine onbelast laten lopen tot hij
is afgekoeld.
Overbelastingsbeveiliging: Het belast
toerental neem
t LICHT af:
De machine wordt overbelast. Werk
met minder belasting verder.
Aangegeven hoogst
e toerental wordt
niet bereikt - motor krijgt te weinig net-
spanning:
Kortere toevoerleiding of toevoerlei-
ding met grotere doorsnede gebrui-
ken
(
1,5 mm
2
).
Laat uw installatie door een elektro-
monteur controleren.
Het zagen gaat moeizaam
Het zaagblad is bot (het zaagblad ver-
toont eventueel brandvlekken opzij):
Vervang het zaagblad (zie hoofdstuk
"Onderhoud").
Spanenuitgooi verstopt
Het afzuigsysteem is niet aangesloten
of de afzuigkracht is te gering:
Afzuigsysteem aansluiten of afzuig-
vermogen verhogen (luchtsnelheid
20 m/sec bij spaanuitwerppijp.
14. Technische gegevens
Spanning
V
220 - 240 (1
50/60 Hz)
Vermogen
Opgenomen vermogen P
1
Afgegeven vermogen P
2
kW
kW
2,00 kW S6 20%
1,27 kW S6 20%
Stroomverbruik
A
9
Zekering min.
A
16 (langzaam)
Beveiligingsklasse
IP 20
Nominaal toerental onbelast (bij 230V)
min
-1
4200
Snijsnelheid (bij 230V)
m/s
57
Dikte van het spouwmes
mm
2,3
Zaagblad
Zaagbladdiameter (buiten)
Zaagbladboorgat (bnnen)
Snijbreedte
Max. basiselementdikte van het zaagblad
mm
mm
mm
mm
250 - 254
30
2,4
1,6
Snijhoogte
bij loodrecht zaagblad
bij 45° zaagbladhelling
mm
mm
0...87
0...50
Max. snijbreedte met parallelaanslag
mm
630
Max. breedte dwarssnede met hoekaanslag
mm
200
Afmetingen
zonder machinestandaard (L x B x H)
met machinestandaard (L x B x H)
Lengte zaagtafel
Breedte zaagtafel
mm
mm
mm
mm
740 x 750 x 355
790 x 945 x 850
670/970
715/995
Gewicht van de machine met machinestandaard
kg
33,4
Geluidsemissiewaarden volgens EN 61029 *
A-geluidsdrukniveau L
pA
A-geluidsvermogensniveau L
WA
Meetonzekerheid (K
pA
, K
WA)
dB (A)
dB (A)
dB (A)
99
112
3
* Emissiewaarden
Deze waarden maken een beoordeling van de emissie van het elek
trisch gereedschap en een ve
rgelijking van de verschillende
elektrische gereedschappen mogelijk. Afhankelijk van het gebruik,
de toestand van het elektrisch
gereedschap of het inzetgereed
-
schap kan de daadwerkelijke belasting hoger of
lager uitvallen. Neem voor
de beoordeling pauzes en fases met een lagere belas-
ting in aanmerking. Bepaal op basis van de overeenkomstig aang
epaste taxatiewaarden de maatregelen ter bescherming van de
gebruiker, bijv. organisatorische maatregelen.