Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 101

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

103
Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników
produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z
oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj
swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.
Ważne
Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się
dokładnie z jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na
wypadek konieczności użycia w przyszłości.
-
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub
doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń,
chyba że będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane na temat korzystania z tego
urządzenia przez opiekuna.
-
Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
-
Korzystaj z urządzenia wyłącznie z dołączonym
zasilaczem.
-
Zasilacz przekształca napięcie 100–240
V na
bezpieczne napięcie poniżej 24
V.
-
Zasilacz sieciowy zawiera transformator. Odcięcie
zasilacza od wtyczki i podłączenie jej do innego
zasilacza w celu dalszego korzystania z urządzenia
grozi niebezpieczeństwem.
-
Nie używaj uszkodzonego zasilacza.
-
W przypadku uszkodzenia wymień zasilacz
sieciowy na nowy tego samego typu w sieci
serwisów współpracujących z Philips Polska Sp. z
o.o.
-
Zabezpiecz zasilacz przed możliwością
zamoknięcia.
Polski