Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 102

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

-
Ładuj i przechowuj golarkę w temperaturze od
5°C do 35°C.
-
Zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego
przed czyszczeniem golarki pod wodą.
-
Urządzenie spełnia międzynarodowe normy
bezpieczeństwa IEC i może być myte pod wodą.
Uważaj na gorącą wodę. Zawsze należy sprawdzić jej
temperaturę, aby nie poparzyć rąk.
-
Golarkę można myć w wodzie, jednak nie jest ona
przystosowana do używania pod prysznicem.
-
Nie zanurzaj golarki w wodzie.
-
Podczas płukania z gniazda u dołu urządzenia
może wyciekać woda. Jest to zjawisko normalne
i nie jest niebezpieczne dla użytkownika, gdyż
wszystkie elementy elektroniczne zostały
zamknięte w szczelnym module zasilającym
wewnątrz golarki.
-
Poziom hałasu: Lc = 59 dB (A)
Pola elektromagnetyczne (EMF)
Niniejsze urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie
normy dotyczące pól elektromagnetycznych. W
przypadku prawidłowej obsługi zgodnie z zaleceniami
zawartymi w instrukcji urządzenie jest bezpieczne
w użytkowaniu, co potwierdzają badania naukowe
dostępne na dzień dzisiejszy.
Ładowanie
Przed rozpoczęciem ładowania należy sprawdzić, czy
urządzenie jest wyłączone.
Ładowanie trwa przynajmniej 8 godzin.
Polski
104