Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 103

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

Golarki można także używać bez potrzeby
ładowania, podłączając ją bezpośrednio do gniazdka
elektrycznego.
Wskazówki dotyczące ładowania
Ładowanie
,
Wskaźnik ładowania zapali się w momencie
rozpoczęcia ładowania golarki.
Pełne naładowanie akumulatora
,
Wskaźnik ładowania miga po całkowitym
naładowaniu akumulatora.
Wyjęcie wtyczki urządzenia z gniazdka elektrycznego
powoduje zgaśnięcie wskaźnika ładowania.
Czas bezprzewodowego golenia
Po naładowaniu golarka może działać
bezprzewodowo do 35 minut.
Ładowanie
Urządzenie należy naładować, gdy zacznie pracować
wolniej lub zatrzyma się.
1
Podłącz wtyczkę przewodu sieciowego do
golarki.
2
Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka
elektrycznego.
3
Po całkowitym naładowaniu akumulatora
wyjmij wtyczkę zasilacza sieciowego z gniazdka
elektrycznego i odłącz golarkę od zasilacza.
Polski
105