Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 104

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

Zasady używania
golenie
1
Naciśnij wyłącznik, aby włączyć golarkę.
Zapalenie się wskaźników zasilania oznacza, że
silniczek został uruchomiony.
2
Przesuwaj energicznie głowice po skórze,
wykonując ruchy proste i okrężne.
-
Najlepsze rezultaty można uzyskać, goląc suchą
skórę.
-
Skóra twarzy może potrzebować 2–3 tygodni, aby
przyzwyczaić się do nowego sposobu golenia.
3
Naciśnij wyłącznik, aby wyłączyć golarkę.
Wskaźniki zasilania zgasną.
4
Wyczyść golarkę (patrz rozdział „Czyszczenie i
konserwacja”).
5
Po każdym użyciu załóż na golarkę nasadkę
zabezpieczającą głowice golące przed
uszkodzeniem.
Przycinanie
Golarka może również służyć do przycinania wąsów
i bokobrodów.
1
Otwórz trymer, przesuwając suwak w dół.
Trymer można otworzyć, gdy urządzenie jest
włączone.
Polski
106