Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 105

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

2
Zamknij trymer (usłyszysz „kliknięcie”).
Czyszczenie i konserwacja
Regularne czyszczenie golarki gwarantuje lepsze
rezultaty golenia.
Uważaj na gorącą wodę. Zawsze należy sprawdzić
jej temperaturę, aby nie poparzyć rąk.
Uwaga: Podczas płukania z gniazda u dołu urządzenia
może wyciekać woda. Jest to zjawisko normalne i nie
jest niebezpieczne dla użytkownika.
Czyszczenie codzienne: element golący i
komora na włosy
1
Wyłącz golarkę, wyjmij wtyczkę zasilacza z
gniazda elektrycznego i odłącz golarkę od
zasilacza.
2
Naciśnij przycisk zwalniający, aby otworzyć
element golący.
3
Przez jakiś czas płucz element golący i komorę
na włosy pod gorącą, bieżącą wodą.
Polski
107