Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 107

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

3
Włóż głowice golące z powrotem do
elementu golącego. Następnie załóż element
zabezpieczający na swoje miejsce i dokręć
blokadę w prawo.
4
Zamknij element golący.
trymer
Trymer należy czyścić po każdym użyciu.
1
Wyłącz golarkę, wyjmij wtyczkę zasilacza z
gniazda elektrycznego i odłącz golarkę od
zasilacza.
2
Wyczyść trymer za pomocą szczoteczki
dołączonej do zestawu.
3
Nasmaruj trymer jedną kroplą oleju do
konserwacji maszyn do szycia (raz na pół roku).
Przechowywanie
,
Załóż na golarkę nasadkę zabezpieczającą
głowice golące przed uszkodzeniem.
Wymiana
,
Aby uzyskać optymalne rezultaty golenia, głowice
golące należy wymieniać co dwa lata.
Uszkodzone lub zużyte głowice można wymienić
tylko na oryginalne głowice golące HQ8 firmy Philips.
Polski
109