Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 108

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

Uwaga: Zwróć uwagę na poprawne założenie nożyków
i osłonek, aby uzyskać optymalne rezultaty golenia.
1
Wyłącz golarkę, wyjmij wtyczkę zasilacza z
gniazda elektrycznego i odłącz golarkę od
zasilacza.
2
Naciśnij przycisk zwalniający, aby otworzyć
element golący.
3
Odkręć blokadę w lewo (1) i wyjmij element
zabezpieczający (2).
4
Wyjmij głowice golące i włóż nowe do
elementu golącego. Następnie załóż element
zabezpieczający na swoje miejsce i dokręć
blokadę w prawo.
Należy upewnić się, czy wystające części głowic są
dokładnie dopasowane do zagłębień.
5
Zamknij element golący.
akcesoria
Dostępne są następujące akcesoria:
-
Zasilacz HQ8500/HQ8000
-
Głowice golące HQ8 Philips
-
Spray do czyszczenia głowicy golącej HQ110
Philips.
-
Zasilacz samochodowy HQ8010
ochrona środowiska
-
Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z
normalnymi odpadami gospodarstwa domowego
— należy oddać je do punktu zbiórki surowców
wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego
zalecenia pomaga w ochronie środowiska.
Polski
110