Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 109

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

usuwanie akumulatorów i baterii
Wbudowane akumulatory litowo-jonowe zawierają
substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego.
Przed wyrzuceniem lub oddaniem urządzenia do
punktu zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać
o ich wyjęciu. Akumulatory należy wyrzucać w
wyznaczonych punktach zbiórki surowców wtórnych.
W przypadku problemów z wyjęciem akumulatora
urządzenie można dostarczyć do centrum
serwisowego firmy Philips, którego pracownicy
wyjmą i usuną akumulator w sposób bezpieczny dla
środowiska naturalnego.
Wyrzucić można tylko całkowicie wyczerpany
akumulator.
1
Wyjmij wtyczkę zasilacza z gniazda
elektrycznego i odłącz golarkę od zasilacza.
2
Pozostaw golarkę włączoną, aż do wyczerpania
się akumulatora. Odkręć śruby w komorze na
włosy i wyjmij ją.
3
Odkręć śruby w tylnej części golarki i zdejmij
tylną ściankę obudowy.
4
Wyjmij boczne ścianki, odłączając je od
szczelnego modułu zasilającego.
Polski
111