Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 110

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

5
Odkręć trzy śruby modułu zasilającego.
6
Usuń tylną ściankę modułu zasilającego za
pomocą śrubokrętu.
7
Wyjmij akumulator.
Należy zachować ostrożność, gdyż styki akumulatora
są bardzo ostre.
Nie wolno podłączać golarki do sieci elektrycznej
po wyjęciu akumulatora.
gwarancja i serwis
W razie konieczności naprawy, jakichkolwiek pytań
lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę
internetową
www.philips.com
lub skontaktować
się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer
telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli
w kraju zamieszkania nie ma takiego Centrum, o
pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów
firmy Philips.
ograniczenia gwarancji
Głowice golące (nożyki i osłonki) nie są objęte
warunkami gwarancji międzynarodowej, ponieważ
ulegają zużyciu.
rozwiązywanie problemów
1
Zmniejszona skuteczność golenia
Polski
112