Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 111

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

Przyczyna 1: Głowice golące są zabrudzone. Golarka
nie była płukana wystarczająco długo lub woda była
niedostatecznie gorąca.
,
Przed goleniem dokładnie wyczyść golarkę. Patrz
rozdział „Czyszczenie i konserwacja”.
Przyczyna 2: Długie włoski blokują głowice golące.
,
Wyczyść nożyki i osłonki za pomocą dołączonej
szczoteczki. Patrz rozdział „Czyszczenie i
konserwacja”, część „Czyszczenie co sześć
miesięcy: głowice golące”.
Przyczyna 3: Głowice golące są uszkodzone lub
zużyte.
,
Wymień głowice golące. Patrz rozdział
„Wymiana”.
2
Golarka nie działa po naciśnięciu wyłącznika.
Przyczyna 1: Akumulator jest rozładowany.
,
Naładuj akumulator. Patrz rozdział „Ładowanie”.
Przyczyna 2: Urządzenie nie jest podłączone do sieci
elektrycznej.
,
Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka
elektrycznego.
3
Element golący odłączył się od golarki.
Element golący został nieprawidłowo założony.
,
Jeśli element golący odłączył się od golarki,
możesz łatwo założyć go z powrotem, wkładając
zawias w szczelinę w krawędzi komory na
włosy i dociskając element golący do oporu,
aż zablokuje się na swoim miejscu (usłyszysz
„kliknięcie”).
Polski
113