Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 112

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

114
introducere
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru
a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips,
înregistraţi-vă produsul la www.philips.com/welcome.
important
Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare şi păstraţi-l
pentru consultare ulterioară.
-
Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane
(inclusiv copii) care au capacităţi fizice, mentale sau
senzoriale reduse sau sunt lipsite de experienţă
şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în care sunt
supravegheaţi sau instruiţi cu privire la utilizarea
aparatului de către o persoană responsabilă
pentru siguranţa lor.
-
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca
cu aparatul.
-
Folosiţi doar încărcătorul furnizat.
-
Încărcătorul transformă tensiunea de 100-240
volţi într-o tensiune sub 24 volţi.
-
Încărcătorul conţine un transformator. Nu încercaţi
să înlocuiţi ştecherul, pentru a evita provocarea
unor accidente.
-
Nu folosiţi un încărcător deteriorat.
-
Dacă încărcătorul se deteriorează, înlocuiţi-l
întotdeauna cu unul original pentru a evita orice
accident.
-
Evitaţi contactul încărcătorului cu apa.
-
Încărcaţi şi depozitaţi aparatul de ras la o
temperatură cuprinsă între 5°C şi 35°C.
-
Scoateţi întotdeauna ştecherul din priză înainte de
a curăţa aparatul.
roMână