Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 113

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

-
Aparatul corespunde normelor de securitate
internaţionale IEC şi poate fi curăţat sub jet de
apă.
Aveţi grijă ca apa să nu fie foarte fierbinte, pentru a
nu vă frige.
-
Aparatul nu trebuie utilizat pentru a vă bărbieri
în duş.
-
Nu scufundaţi aparatul în apă.
-
Atunci când clătiţi aparatul, este posibil ca apa
să curgă prin partea inferioară. Acest lucru este
normal şi nu este periculos, deoarece toate
componentele electronice sunt închise într-
o unitate de alimentare etanşă din interiorul
aparatului.
-
Nivel de zgomot: Lc = 59 dB (A)
Câmpuri electromagnetice (EMF)
Acest aparat Philips respectă toate standardele
referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă
este manevrat corespunzător şi în conformitate cu
instrucţiunile din acest manual, aparatul este sigur
conform dovezilor ştiinţifice disponibile în prezent.
Încărcare
Asiguraţi-vă că aparatul este oprit înainte de a
începe încărcarea.
Încărcarea durează cel puţin 8 ore.
Puteţi folosi aparatul fără să-l încărcaţi, conectându-l
la priză.
roMână
115