Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 136

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

-
Zariadenie vyhovuje medzinárodne schváleným
bezpečnostným predpisom IEC a môžete ho
bezpečne čistiť pod tečúcou vodou.
Dajte pozor na horúcu vodu. Najskôr vždy
skontrolujte, či nie je príliš horúca, aby ste si
nepopálili ruky.
-
Tento holiaci strojček nie je vhodný na používanie
v sprche.
-
Holiaci strojček neponárajte do vody.
-
Po opláchnutí môže z otvoru v spodnej časti
strojčeka vytekať voda. Je to bežný jav, ktorý nie je
nebezpečný, pretože všetky elektronické súčiastky
sú uložené v uzavretom obale vo vnútri holiaceho
strojčeka.
-
Deklarovaná hodnota emisie hluku je 59 dB(A),
čo predstavuje hladinu A akustického výkonu
vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Elektromagnetické polia (EMF)
Tento výrobok Philips vyhovuje všetkým normám
týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak
budete zariadenie používať správne a v súlade s
pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho
použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti
známych vedeckých poznatkov.
nabíjanie
Pred začatím nabíjania sa uistite, že je zariadenie
vypnuté.
Nabíjanie trvá aspoň 8 hodín.
slovEnsky
138