Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 137

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

Môžete sa holiť aj bez nabitých batérií, stačí pripojiť
zariadenie do siete.
ukazovatele nabíjania
nabíjanie
,
Keď začnete nabíjať vybitú batériu holiaceho
strojčeka, rozsvieti sa kontrolné svetlo nabíjania.
Plne nabitá batéria
,
Keď je batéria úplne nabitá, začne kontrolné
svetlo nabíjania blikať.
Keď holiaci strojček odpojíte, kontrolné svetlo
nabíjania zhasne.
Holenie bez pripojenia do siete
Po nabití môžete holiaci strojček používať až 35
minút bez toho, aby ste ho museli pripojiť do siete.
nabíjanie strojčeka
Zariadenie nabíjajte vtedy, keď sa motor zastaví,
alebo začne pracovať pomalšie.
1
Koncovku zasuňte do holiaceho strojčeka.
2
Adaptér pripojte do siete.
3
Keď je batéria plne nabitá, adaptér odpojte zo
siete a koncovku kábla odpojte z holiaceho
strojčeka.
Použitie zariadenia
Holenie
1
Jedným stlačením vypínača zapnite holiaci
strojček.
Keď motor strojčeka začne pracovať, rozsvietia sa
kontrolné svetlá napájania.
slovEnsky
139