Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 139

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

Čistenie a údržba
Pravidelné čistenie zabezpečuje lepšie výsledky
holenia.
Dajte pozor na horúcu vodu. Najskôr vždy
skontrolujte, či nie je príliš horúca, aby ste si
nepopálili ruky.
Poznámka: Ak strojček opláchnete vodou, z otvoru v
spodnej časti zariadenia môže tiecť voda. Je to bežný
jav, ktorý nie je nebezpečný.
každý deň: holiaca jednotka a komôrka na
chĺpky
1
Holiaci strojček vypnite, adaptér odpojte zo
siete a koncovku z holiaceho strojčeka.
2
Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a otvorte holiacu
jednotku.
3
Holiacu jednotku a komoru na chĺpky očistite
opláchnutím pod prúdom horúcej vody.
,
Nezabudnite očistiť vnútornú aj vonkajšiu stranu
holiacej jednotky.
4
Uzatvorte holiacu jednotku a otraste z nej
prebytočnú vodu.
Holiacu jednotku nesmiete sušiť pomocou uteráka
ani inej tkaniny, pretože by ste mohli poškodiť
holiace hlavy.
slovEnsky
141